Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

kOsh: katholiek Onderwijs stad herentals

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Patrick Heremans
coördinerend directeur sec. onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0496 12 84 80
E. patrick.heremans@kosh.be
Guy Helsen
personeelsdirecteur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Marc Peeters
financieel-logistiek directeur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0495 51 37 26
E. marc.peeters@kosh.be
Jurgen Reynders
coördinerend preventieadviseur GIDPBW
interne preventiedienst
St-Jansstraat 124a
2200 Herentals
T. 014 21 80 62
G. 0471 32 00 50
E. jurgen.reynders@kosh.be
Herman Snoeys
coördinerend directeur BaO
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 96
G. 0470 03 06 07
E. herman.snoeys@kosh.be
Secretariaat
Secundair Onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
E. info@kosh.be
Secretariaat
Basisonderwijs
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. secretariaat.bao@kosh.be

De toekomst van het secundair onderwijs

In juni 2008 keurden de bevoegde instanties het structuurplan van kOsh goed. Hierin zitten de grote krijtlijnen voor de toekomst van de vijf scholen vervat. Een korte samenvatting:

  1. Het onderwijsaanbod moet doorzichtig zijn en logisch opgebouwd, d.w.z. studiegebieden met een gemeenschappelijk leerlingenprofiel moeten gegroepeerd worden.
  2. Infrastructuur en uitrusting moeten geoptimaliseerd worden.
  3. De eerste graad moet uitgebouwd worden zodat oriëntering en studiekeuze zo objectief mogelijk verlopen.
  4. De tewerkstelling moet bewaakt worden. Daardoor kan de administratieve structuur en de pedagogische vormgeving verschillen.

De eerste graad : één pedagogische eenheid

Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn de eerste en de tweede jaren in elkaar aan het schuiven op campus Burchtstraat. Bij het begin van het schooljaar 2013-2014 zitten alle eerstejaars van de A- en B-stroom samen met de tweedejaars van de optie Latijn, Grieks-Latijn, moderne wetenschappen en handel. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen alle leerlingen van het eerste en tweede jaar volledig samenzitten.

Intussen zal er ook gewerkt worden aan een nieuwe campus voor deze brede eerstegraadschool. Het is immers de bedoeling dat de eerste graad tegen januari 2017 naar deze nieuwe gebouwen (aan de Iepersstraat) verhuist.

Er is de voorbije jaren dan ook heel veel werk en energie gestoken in de voorbereiding van dit proces. We wilden er immers alles aan doen om ervoor te zorgen dat de leerlingen en de leerkrachten stelselmatig werden meegenomen in dit verhaal.

Tweede en derde graad

Ook wat de tweede en derde graad betreft, zijn de eerste grote verhuisbewegingen een feit. Zo zijn de leerlingen van de 2de en 3de graad aso op 1 september 2013 gestart in de campus Collegestraat en zijn de leerlingen van OPR (Onthaal en Public Relations) op datzelfde moment gestart in campus Bovenrij.

Op campus Collegestraat zijn supermoderne wetenschapslokalen gebouwd en een nieuw sanitair blok gebouwd. Ook op de campus Scheppersstraat zijn de afgelopen jaren heel wat nieuwbouw- en renovatiewerken uitgevoerd of gepland. Intussen is de campus van de Wolstraat verlaten en hebben deze richtingen een nieuw onderkomen gevonden in de Scheppersstraat.

Intussen zijn de werken ook gestart die er moeten voor zorgen dat de leerlingen van Kunst en van Personenzorg, die nu nog in campus Bovenrij zitten, ook zo snel mogelijk naar de 2de/3de graadscampus in de Scheppersstraat kunnen trekken. 

In de toekomst zullen we meer en meer praten over één grote 2de/3de-graadscampus waar alle leerlingen van 2de en 3de graad zullen samenkomen. Deze campus zal zich dan uitstrekken van Collegestraat tot Scheppersstraat. 
Door leerlingen onder te brengen in een nieuwe of vernieuwde infrastructuur zijn wij er ook van overtuigd dat die talenten van al die jongeren nog beter tot hun recht zullen komen.
 
Met deze aanpassingen speelt kOsh ook in op de hervormingen die binnen het secundair onderwijs op til staan. Wij kiezen resoluut voor een brede eerste graad, met een bovenbouw waar oog is voor de leerlingenprofielen en waarbij alle dubbels tot het verleden horen.