Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Christel Claes
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0494 58 10 63
E. christel.claes@kosh.be
Vera Versweyveld
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0472 53 80 31
E. vera.versweyveld@kosh.be
Veerle De Cock
vestigingsdirecteur
campus Bovenrij
Bovenrij 30
2200 Herentals
T. 014 25 95 30
G. 0476 38 43 63
E. veerle.decock@kosh.be
Hilde Van Den Bossche
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0473 94 27 31
E. hilde.vandenbossche@kosh.be
Guy Helsen
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Peter Buysse
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0475 85 08 71
E. peter.buysse@gmail.com
Jan Van Dyck
vestigingsdirecteur
campus Wolstraat
Wolstraat 27
2200 Herentals
T. 014 25 73 73
G. 0472 94 50 57
E. jan.vandyck@kosh.be
Kris Soethoudt
vestigingsdirecteur
campus Scheppersstraat
Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20
G. 0496 61 24 97
E. kris.soethoudt@kosh.be

Opvoedingsproject kOsh eerste graad.

Inleiding

Elk kind dat de stap van het basis- naar het secundair onderwijs zet zet een grote stap. Weg uit de vertrouwde omgeving om binnen te wandelen in een nieuwe wereld. Een vrij onbekende wereld, maar met veel uitdagingen. Wie worden mijn klasgenoten? Van wie zal ik les krijgen? Wat gebeurt er tijdens de speeltijd? Veel vragen die een antwoord zullen krijgen.

Laat één ding heel duidelijk zijn: jij bent welkom!

Wij weten, zoals jij is er maar eentje op deze wereld, en wij gaan jou dan ook de nodige aandacht geven.
Wij zullen ons uiterste best doen om je te helpen bij je ontdekkingsreis in je nog jonge leven. Waar moet ik naartoe, hoe ga ik met mezelf en mijn omgeving om, of … hoe moet ik leren leven ?

Wij zullen je ook op stap zetten en begeleiden op het vlak van het verwerken van leerstof. Hoe leer ik vreemde talen, wat zijn de geheimen van de wiskunde, hoe moet ik thuis al die dingen verwerken, of … hoe moet ik leren leren ?

Belangrijk in de eerste graad is dat je op zoek gaat naar waar je goed in bent en wat je echt graag doet. Er zijn zoveel mogelijkheden die voor jou open liggen. Ook hier zullen wij je graag helpen in je zoektocht naar de juiste keuze, of … hoe moet ik leren kiezen ?

1. Leren leven

Ons onderwijs is ontstaan vanuit een christelijke inspiratie. Onze eerste leerkrachten waren geestelijken die hun waarden en opvattingen vonden in het evangelie van Jezus Christus. Dat mogen wij niet vergeten en in die geest willen wij vandaag op een moderne manier met jonge mensen omgaan.
Daarom vertrekken wij van het uniek zijn van iedere leerling. Met al je capaciteiten en meer dan waarschijnlijk ook een aantal gebreken, nemen wij je zoals je bent. Of nog beter, degene die je wilt worden. Want je bent op een leeftijd gekomen waarop je heel veel vragen stelt. En dat is goed.
Wij zullen je antwoorden aanreiken. In de eerste plaats door onze manier van voorleven. Wij willen je tonen dat respect voor elkaar een vertrekpunt is, de basis voor elke vorm van omgaan met elkaar. Elke leerkracht, maar de klassenleraar in het bijzonder zal je elke dag opnieuw op een oprechte en geïnteresseerde wijze nabij zijn. Leerkrachten leven immers niet naast, maar met leerlingen.
Zij steunen, sturen en stimuleren leerlingen. Gecombineerd met een duidelijk gecommuniceerde regelgeving, sporen zij je aan tot de gewenste studieijver en een relationeel correcte houding. Elke klasgroep wordt dan een leerlaboratorium voor sociale vaardigheden waarbij jongeren positief uitgedaagd worden. Orde, discipline, stiptheid, netheid en stilte vormen al snel de basisattitudes in de klas.

2. Leren leren

Wij willen jou kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden. Daarmee bedoelen wij dat wij niet alleen je verstand willen prikkelen, maar dat wij ook oog willen hebben voor de ontwikkeling van allerlei vaardigheden.

Op de eerste plaats denken wij hier aan taalvaardigheid. Alle lessen, alle leerinhouden worden in taal verpakt. Je moedertaal, maar ook vreemde talen vlot leren beheersen, vormen de basis voor je verdere schoolloopbaan. Ook later in al je contacten met mensen en in je toekomstige beroep zal taal een hoofdrol spelen.

Wij willen je leren kijken met nieuwe ogen. Zo vaak mogelijk je verwondering opwekken, zodat je meer kan zien. Dan kan je met een kritische blik de samenleving en de mensen benaderen. Hierdoor zal je beter voorbereid zijn op je toekomst en vlotter je plaats vinden in de steeds weer veranderende wereld.
Daarom is het ook belangrijk dat je les krijgt van mensen die zelf blijven leren. Die zich steeds weer bijscholen en navormen, om op de meest moderne en didactisch juiste manier aan jou les te geven. Zij zullen je immers ook moeten evalueren, bijsturen en coachen. En dit zal speciale aandacht vragen voor leerlingen met een beetje leerachterstand of leervoorsprong.

Maar je zal het in de eerste plaats zelf moeten waarmaken. Jij bepaalt of studeren thuis en werken in de school een lust of een last wordt.

3. Leren kiezen

De juiste keuze maken in het leven, daar komt het heel vaak op aan. De beste vrienden, de leukste jeugdbeweging, de juiste studierichting en een toffe job. Dit lijkt veel gemakkelijker dan het is. Goed leren kiezen is dan ook een vaardigheid waar wij in de school veel tijd moeten voor uittrekken.

Wie ben ik, wat zijn mijn mogelijkheden en mijn grenzen ? Dit is het vertrekpunt. Je moet eerst jezelf leren inschatten en van daaruit ga je je toekomst bepalen. Wat doe jij graag, waar ben jij veel mee bezig? Wie zou jij eigenlijk willen worden?

Je gaat moeten leren kiezen en beseffen dat als je een keuze gemaakt hebt, je daar dan ook verantwoordelijk voor bent. Dat je zal moeten rekening houden met de gevolgen van de keuze die je gemaakt hebt.

Zo zal je in de loop van de eerste graad moeten uitzoeken welke studierichting het best past bij je mogelijkheden en je interesse. Natuurlijk gaan je leerkrachten je heel sterk begeleiden in dit proces en zullen zij jou een duidelijk en gemotiveerd advies geven. Maar uiteindelijk blijf jij, samen met je ouders, degene die juist moet kiezen.