Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Christel Claes
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0494 58 10 63
E. christel.claes@kosh.be
Vera Versweyveld
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0472 53 80 31
E. vera.versweyveld@kosh.be
Veerle De Cock
vestigingsdirecteur
campus Bovenrij
Bovenrij 30
2200 Herentals
T. 014 25 95 30
G. 0476 38 43 63
E. veerle.decock@kosh.be
Hilde Van Den Bossche
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0473 94 27 31
E. hilde.vandenbossche@kosh.be
Guy Helsen
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Peter Buysse
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0475 85 08 71
E. peter.buysse@gmail.com
Jan Van Dyck
vestigingsdirecteur
campus Wolstraat
Wolstraat 27
2200 Herentals
T. 014 25 73 73
G. 0472 94 50 57
E. jan.vandyck@kosh.be
Kris Soethoudt
vestigingsdirecteur
campus Scheppersstraat
Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20
G. 0496 61 24 97
E. kris.soethoudt@kosh.be

Visie op evaluatie

Elke leerling moet op het einde van het schooljaar beoordeeld worden. Dit gebeurt door de delibererende klassenraad. Alle leerkrachten nemen samen met de directie een beslissing over het al of niet geslaagd zijn en over het oriënteringsattest en /of het studiebewijs:

  • Een A – attest betekent dat je geslaagd bent en zonder problemen naar het volgende leerjaar mag.
  • Een B – attest geeft je de toelating om naar een volgend leerjaar te gaan, maar bepaalde onderwijsvormen of studierichtingen worden uitgesloten. Deze worden duidelijk vermeld op het rapport.
  • Een C – attest als je niet geslaagd bent.

Deze beslissing is bindend, maar je hebt de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan. De procedure hiervoor staat duidelijk beschreven in het schoolreglement.

In het Katholiek onderwijs stad Herentals wordt in alle scholen gedelibereerd vanuit eenzelfde visie. Wij vertrekken van een prospectieve of toekomstgerichte houding. Dit betekent dat een leerling geslaagd is indien hij/zij de vereiste leerdoelstellingen bereikt heeft en dus bekwaam wordt geacht zijn/haar studies verder te zetten in het volgende leerjaar. De toekomstmogelijkheden van de leerling vormen de norm.
In de eindjaren zal uiteraard de nadruk meer liggen op de vraag of de leerling voldaan heeft voor het geheel van de vorming. Hier spelen wel degelijk retrospectieve elementen een rol.

Het evaluatiebeleid is gebaseerd op het profiel van de leerling. Hiermee bedoelen wij dat de beoordeling rekening houdt met de leeftijd en de studierichting van de leerling. Iemand die moet voorbereid worden op het hoger onderwijs wordt op een andere manier geëvalueerd dan een leerling die op 18 vakbekwaam moet zijn.

De deliberatiebeslissing nemen wij in beginsel uiterlijk op 30 juni van het betrokken schooljaar. Alleen als de gegevens in het pedagogisch dossier ontoereikend of niet eenduidig zijn kan de termijn verlengd worden. Een uitgestelde proef kan nooit opgeëist worden door ouders of leerlingen en mag ook nooit gehanteerd worden als straf.

Een leerling kan echter een waarschuwing krijgen. Dit kan gegeven worden vakgebonden of naar studiehouding toe. De leerling krijgt dan een jaar de kans om dit probleem recht te zetten. Het begeleidingsrapport zorgt dat de evolutie door ouders en leerling op de voet gevolgd kan worden. Een waarschuwing wordt alleen gegeven als de delibererende klassenraad van oordeel is dat het tekort een duidelijk gevolg is van een gebrek aan inzet.

Een ander alternatief vormt de vakantietaak. Deze kan gegeven worden als het tekort geen gevolg is van een gebrek aan inzet, maar eerder een gebrek aan inzicht in een bepaald vak of onderdelen van een vak. Aangezien dit een probleem kan opleveren tijdens het volgend schooljaar is het noodzakelijk om de leerling taken te geven tijdens de vakantie zodat de start in het nieuwe leerjaar vlotter kan verlopen. Het is geen sanctie, eerder een studiehulp.