Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Christel Claes
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0494 58 10 63
E. christel.claes@kosh.be
Vera Versweyveld
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0472 53 80 31
E. vera.versweyveld@kosh.be
Veerle De Cock
vestigingsdirecteur
campus Bovenrij
Bovenrij 30
2200 Herentals
T. 014 25 95 30
G. 0476 38 43 63
E. veerle.decock@kosh.be
Hilde Van Den Bossche
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0473 94 27 31
E. hilde.vandenbossche@kosh.be
Guy Helsen
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Peter Buysse
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0475 85 08 71
E. peter.buysse@gmail.com
Jan Van Dyck
vestigingsdirecteur
campus Wolstraat
Wolstraat 27
2200 Herentals
T. 014 25 73 73
G. 0472 94 50 57
E. jan.vandyck@kosh.be
Kris Soethoudt
vestigingsdirecteur
campus Scheppersstraat
Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20
G. 0496 61 24 97
E. kris.soethoudt@kosh.be

Solliciteren

Solliciteren in kOsh – Secundair

Het aanwerven van leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en onderhoudspersoneel gebeurt voortaan centraal. Al onze vacatures worden verspreid via de VDAB-databank. Op deze vacatures kan je dan gericht solliciteren.

Het is bijgevolg niet nodig om nog een sollicitatiebrief of mail te sturen naar één of meerdere  van onze secundaire scholen of het centrale secretariaat. Op deze manier sparen we kosten en energie uit zowel voor onze sollicitanten als voor onze diensten.

Gericht solliciteren ?

Elke vacature vermeldt welke diplomavereisten of competenties verwacht worden, evenals om welke vakken het gaat in welke studierichtingen. Als je aan onze verwachtingen voldoet en jij ziet deze opdracht voor jou helemaal zitten, stuur dan pas een mail met motivatie en CV naar het sollicitatie-adres.

Onze selectieprocedure ?

Indien je CV en motivatie aan onze verwachtingen voldoen, zal je uitgenodigd worden voor een gesprek. Vaak zijn er meerdere kandidaten en zal de opdracht slechts aan één persoon kunnen worden toegewezen. Wie uitgenodigd werd voor een gesprek zal ook steeds een antwoord ontvangen. De keuze kan bepaald worden door je CV, het gesprek, praktische factoren, perspectieven, het profiel van titularis en vervanger, de leerlingen in de betrokken klassen….

Enkele waardevolle tips

Lees eerst de vacature zodat je tenminste weet waarvoor je komt solliciteren.
Wees tijdig op het sollicitatie-adres (dit is niet het adres van de campus).
Beantwoord rustig de vragen to the point. Verkoop jezelf zoals je bent. Beloof niet wat je niet zal/wil waarmaken.
Wees openhartig over je twijfels en onzekerheden zodat je waar nodig kan ondersteund worden.

Respect en begrip

Het kan gebeuren dat je een opdracht met een beter/langer perspectief aangeboden krijgt nog voor de eigenlijke start of tijdens je opdracht bij ons.

We durven echter respect vragen voor onze leerlingen. Een opdracht wordt niet zomaar stopgezet. Als deze opdracht aan jou wordt gegund, verwachten wij dat je deze ook uitvoert, indien nodig zelfs verlengt.

Indien je ons tijdig op de hoogte stelt en we zelf de kans zien om een andere kandidaat te vinden, kan je op ons begrip rekenen door samen naar een vlotte overgang te zoeken.