Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Christel Claes
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0494 58 10 63
E. christel.claes@kosh.be
Vera Versweyveld
directeur 1ste graad
campus Burchtstraat
Burchtstraat 14
2200 Herentals
T. 014 21 23 83
G. 0472 53 80 31
E. vera.versweyveld@kosh.be
Veerle De Cock
vestigingsdirecteur
campus Bovenrij
Bovenrij 30
2200 Herentals
T. 014 25 95 30
G. 0476 38 43 63
E. veerle.decock@kosh.be
Hilde Van Den Bossche
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0473 94 27 31
E. hilde.vandenbossche@kosh.be
Guy Helsen
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Peter Buysse
vestigingsdirecteur
campus Collegestraat
Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00
G. 0475 85 08 71
E. peter.buysse@gmail.com
Jan Van Dyck
vestigingsdirecteur
campus Wolstraat
Wolstraat 27
2200 Herentals
T. 014 25 73 73
G. 0472 94 50 57
E. jan.vandyck@kosh.be
Kris Soethoudt
vestigingsdirecteur
campus Scheppersstraat
Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20
G. 0496 61 24 97
E. kris.soethoudt@kosh.be

Centrum voor leerlingenbegeleiding

De vijf scholen van het Katholiek onderwijs stad Herentals werken op het vlak van leerlingenbegeleiding samen met CLB Kempen, vestiging in de Hellekensstraat. Een woordje uitleg over hun bijdrage.

Jouw CLB :

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) Kempen
Vestiging Herentals
Hellekensstraat 2
2200 Herentals
Telefoon : 014 24 70 70
herentals@clb-kempen.be
www.clb-kempen.be


Openingsuren :
Het centrum is elke werkdag open van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 16.30u. Elke 2de en 4de donderdag van de maand is het centrum tot 18.30u geopend.
Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van 2 dagen in de kerstvakantie).
Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kunt dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kunt alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
 

Je kunt naar het CLB…

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • vragen hebt over je gezondheid, je lichaam,… ;
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen.
   

Je moet naar het CLB…

 • op medisch onderzoek;
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar buitengewoon onderwijs;
 • op vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
   

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van je ouders als je jonger bent dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Op onderzoek : het medisch consult

 • 1ste kleuterklas 3 / 4 jaar
 • 2de kleuterklas 4 / 5 jaar
 • 1ste lagere school 6 / 7 jaar
 • 3de lagere school 8 / 9 jaar
 • 5de lagere school 10 / 11 jaar
 • 1ste secundair 12 / 13 jaar
 • 3de secundair 14 / 15 jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook wanneer je het eerste jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip.
Je kunt de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.
Om ze te krijgen moeten je ouders toestemming geven.

 • 1ste lagere school 6 / 7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest.
 • 5de lagere school 10 / 11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
 • 1ste secundair 12 / 13 jaar Hepatitis B (Geelzucht) 2x
 • 3de secundair 14 / 15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier

Als je bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels :

 • In het dossier komen enkel de gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 • We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.
   

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Als je jonger bent dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Naar een andere school

Als je naar een andere school gaat dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren : identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Als je niet wilt dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.