Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat Basisonderwijs

Nonnenstraat 16
2200 Herentals

T. 014 28 68 93 - E. secretariaat.bao@kosh.be

Mieke Baelus
directeur
Basisschool Wijngaard
Wijngaard 9
2200 Herentals
T. 014 21 62 49
E. mieke.baelus@kosh.be
Liesbeth De Ceulaer
directeur
Basisschool Leertuin
Populierenlaan 1
2200 Herentals
T. 014 21 29 06
E. leertuin@kosh.be
Kris Gielen
directeur
Basisschool (W)Onderwijs
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. kris.gielen@kosh.be
Raf Stevens
adjunct-directeur
Basisschool (W)Onderwijs
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. raf.stevens@kosh.be

Inschrijvingsbeleid basisonderwijs kOsh schooljaar 2014-2015 kleuter- en lagere school

Sinds het schooljaar 2014-2015 moeten basisscholen hun maximumcapaciteit bepalen. Deze wordt kenbaar gemaakt op de website van onze scholen:

  • basisschool Leertuin: www.leertuin.be
  • basisschool Wijngaard: www.wijngaard.be
  • basisschool (W)Onderwijs: www.basisschoolwonderwijs.be

Zowel fysische als pedagogische argumenten spelen mee om de capaciteit van elke school vast te leggen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om na te gaan hoeveel kinderen er maximaal in een klaslokaal kunnen zonder de onderwijskwaliteit uit het oog te verliezen.

Met deze gezamelijke afspraken spelen de kOsh-basisscholen in op de wijzigingen in het onderwijsconcreet. De wetgever bepaalt dat elk kind een plaats moet krijgen in een school! In de basisscholen van kOsh is er voldoende plaats zodat wij de vrije schoolkeuze van de ouders kunnen garanderen. Wij zijn er ook zeker van dat wij het komende schooljaar kwalitatief hoogstaand onderwijs kunnen blijven aanbieden!

Wie nog vragen heeft, kan terecht bij de directeurs van de basisscholen of bij Herman Snoeys, coördinerend directeur kOsh basisscholen (014/28 68 98).

Schoolreglement en instapmomenten

Een inschrijving kan pas ingaan nadat u ingestemd hebt met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Bij de inschrijving dient u een officieel document voor te leggen dat de identiteit van uw kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, ...). De inschrijving van uw kind geldt dan voor de duur van de hele loopbaan in de school. Een kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Vanaf de volgende instapdatum wordt uw kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

De instapdata voor de kleuters zijn:

  • de eerste dag van het schooljaar 
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie 
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie 
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie 
  • de eerste schooldag na de paasvakantie 
  • de eerste schooldag na Hemelvaart

 U dient schriftelijk te bevestigen dat uw kleuter niet in een andere school is ingeschreven.

Leerplicht vanaf 6 jaar

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Wanneer het op die leeftijd echter nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.
Ook wanneer uw kind als 5-jarige één jaar vroeger instapt in het eerste leerjaar van de lagere school is het onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Voor meer informatie of om een afspraak te maken, kan u steeds telefonisch contact opnemen met één van onze scholen.