Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

Schoolraad

Algemeen

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. De ouders in de schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd.

In gesubsidieerde scholen zijn sinds 1 april 2005 de participatieraden vervangen door schoolraden. In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.

Leden van kOsh campus Scheppersstraat

 • Leerlingen
  •   
  •  
  •  
 • Leerkrachten
  • Dirk Appels (secretaris)
  • Paul Van de Vel (voorzitter)
  •  
 • Ouders
  •  
  •  
 • Lokale gemeenschap
  • Daan Goedemé
  • Ann Van Gestel
  •  
 • Directie
  • Veerle De Cock
  • Marleen Peeters