Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

CLB

Het CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding bestaat uit mensen. Die mensen delen met u datgene waar u als ouder of leerkracht warm voor loopt: het wel en wee van uw kinderen, hoe ze het doen op school, hoe ze zich voelen, hun gezondheid.

Veel mensen kennen "het" CLB nog van vroeger. Voor 2000 was onze naam nog PMS en MST. Dat laatste stond in voor de medische onderzoeken. Ons medisch team vandaag is daarnaast ook actief bij de preventie van luizen, werken rond gezonde voeding, …

We overleggen met leerkrachten, veel vragen komen dus via hen bij ons terecht. Maar er zijn ook steeds meer ouders of jongeren die zelf naar het CLB stappen.

Het welbevinden van de leerling staat steeds centraal. We luisteren naar vragen van leerkrachten, ouders en ook van leerlingen zelf. We observeren in de klas, overleggen met de klasleerkracht, bemiddelen, hebben contact met specialisten, … kortom: we zoeken samen mee naar een oplossing!

Soms is onderzoek zinvol (vb. bij hardnekkige leerproblemen), soms is begeleiding van een leerling (vb. rond sociale vaardigheden), een groep leerlingen (vb. bij een pestsituatie) of van het gezin een antwoord. Of we wijzen u de weg naar mensen die u verder kunnen helpen: van logopedisten tot onderzoekscentra.

Het CLB werkt gratis en in vertrouwen (onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim).

 

Meer info: www.clb-kempen.be