Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Sint-Jozefinstituut

E. burchtstraat@kosh.be

N/B

Leerlingbegeleiding

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Wie zich goed voelt (in de klas, de school en in z’n eigen vel) kan zich immers optimaal ontplooien. En dat is één van de belangrijkste doelen van onze school: mensen zoveel mogelijk kansen bieden om te groeien, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Leerlingbegeleiding bevat verschillende aspecten: leren leren, hulp bij leerproblemen, socio-emotionele ondersteuning… Wie nood heeft aan hulp kan in de eerste plaats bij de klassen- en vakkenleerkrachten terecht. Ook de leerlingbegeleiders, secretariaatspersoneel, directie en het CLB staan klaar om te helpen wanneer dat nodig is.

Een goeie communicatie met leerlingen, ouders en leerkrachten is erg belangrijk. Via rapporten, oudercontacten, Smartschool en de schoolagenda worden ouders op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van hun kind(eren). Leerkrachten, leerlingbegeleiders, directie, secretariaat, CLB-medewerkers… kunt u ook telefonisch of via Smartschool bereiken.