Ga naar inhoud

Sint-Jozefscollege

Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00 - F. 014 25 45 04
E. collegestraat@kosh.be

N/B

Campus Collegestraat: Schoolraad

De schoolraad is een van de participatieorganen binnen de school. In deze vergadering zetelen vertegenwoordigers van ouders, de leerlingen, het personeel en de lokale gemeenschap, naast de directie.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig:

  • rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
  • adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …)
  • overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …).

De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Samenstelling

  • Directie: Hilde Van den Bossche - Guy Helsen - Peter Buysse
  • Lokale gemeenschap: Ivo Carette – Eddy Verreet - Mil Blancquaert
  • Ouders: een vertegenwoordiger uit de ouderraad
  • Leerlingen: Maarten Eyskens, Joke Janssen, Esther van Laer en Lise Wouters
  • Personeel: Marijs Campforts, Carla Cools, Annemie Heirman en Dirk Struyfs