Ga naar inhoud

Sint-Jozefscollege

Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00 - F. 014 25 45 04
E. collegestraat@kosh.be

N/B

Campus Collegestraat: Pedagogische raad

De pedagogische raad is een overlegorgaan binnen de school waar pedagogische en organisatorische aangelegenheden worden besproken tussen directie en personeel.

De pedagogische raad wordt samengesteld via verkiezingen.De leden van de pedagogische raad worden verkozen door en uit het personeel dat effectief op school tewerkgesteld is. Ieder personeelslid kan zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd. De stemming is geheim en verplicht.De pedagogische raad, leerlingenraad en ouderraad worden samengesteld voor een periode van vier jaar.