Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

Het personeel van het Technisch Instituut Scheppers.

Naast het directieteam en het middenkader zijn er nog een groep mensen actief om onze leerlingen alledagen bij te staan.

De groep van leerkrachten vormt het onderwijzend personeel. Hier maken we een onderscheid tussen leerkrachten algemene vakken (AV), leerkrachten technisch vakken (TV) en leerkrachten praktische vakken (PV).
Naast het vervullen van hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken, zoals klassenleraar, groene leraar, lid van een participatieorgaan, lid van een werkgroep, ...
De informaticacoördinatoren (Kristof Cuypers, Chris Grootjans, Guy Theys)) hebben als taak alles wat betrekking heeft tot de hard- en software in goede banen te leiden. Chris Grootjans en Guy Theys werken schooloverstijgend en zijn vooral belast met het technische aspect van ICT. Kristof Cuypers houdt zich bezig met het pedagogisch-didactisch aspect en de meer campusgebonden taken.
De mentor (Wendy Dekeyser) zorgt voor de opvang en begeleiding van de beginnende leerkrachten en de stagiairs. Hij wordt bijgestaan door collega’s die als peter/meter voor de beginnende leerkracht klaar staan.
De lokale preventieadviseur (Luc Van den Bosch) geeft advies bij de organisatie van een preventiebeleid. Tevens zorgt hij ervoor dat de veiligheid van iedereen zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Binnen de scholengemeenschap wordt er samengewerkt met de algemene preventieadviseur (Jurgen Reynders).
Het ondersteunend personeel heeft onder meer als taak het leiden van en het meewerken aan de schooladministratie, het toezicht en het begeleiden van leerlingen. Zij staat de directie bij in het administratief beheer van de school.
Ook het personeel dat zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, en dat alles netjes en proper houdt, is belangrijk voor het goed functioneren van onze school.