Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

Moezlproject 2016-2017

In de bijgevoegde ppt-presentatie kan je het project voor het schooljaar 2016-2017 bekijken.


Project 'Mosella Vitis' : de afdeling Tuinbouw gaat Europees!

Het moezelproject

‘Mosella Vitis’ was oorspronkelijk een project in samenwerking met EPOS-Vlaanderen, projecten 'Leonardo da Vinci' en de Europese Gemeenschap, dat voorziet in een buitenlandse praktijkstage gespreid over 10 arbeidsdagen en 4 dagen cultuurbeleving. Dit grote project ging voor een eerste keer van start van zondag 9 tot en met zaterdag 22 oktober 2011.

Het project, de verplaatsingen, het verblijf en mogelijke bijkomende kosten werden volledig gedragen door de school die daarvoor  subsidies ontving van de Europese gemeenschap.

Het project liep als een rode draad doorheen het schooljaar en verschillende vakken kwamen aan bod komen voor het bereiken van vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen.

Het oorspronkelijk project  was een organisatie in samenwerking met en financiële steun van het programma ‘Leonardo Da Vinci’ onder toezicht van  Epos Vlaanderen en de Europese Gemeenschap. Deze unieke samenwerking staat borg voor een kostenloze deelname van onze leerlingen aan dit project  inclusief het verblijf, de uitstappen en de reiskosten. Daarenboven hebben wij voor hen nog enkele aangename verrassingen in petto!

Ondanks het wegvallen van de financiële steun vinden wij dit project te belangrijk om zo maar te laten wegvallen bij de opleiding van de 5de jaarsleerlingen tuinbouw en groenvoorziening. De stage wordt nu op kleinere schaal  georganiseerd, maar zeker niet met minder enthousiasme. De opgedane kennis, vaardigheden en attitudes zijn niet te onderschatten om zo maar te stoppen met dit project.

Waarover gaat deze stage?

Deze stage is bedoeld om kennis  te maken met, en praktijkervaringen op te doen over  wijnbouw en wijn maken. Daarnaast is er een kennismaking en praktijkervaring voorzien op het vlak van bosbouw en bosbeheer. Door de ervaring die we reeds enkele schooljaren hebben opgebouwd en onze contacten met plaatselijke bedrijven en instellingen, kunnen we borg staan voor een boeiende en leerrijke ervaring. Onze partners en hun bedrijven zijn niet van de minste en staan garant voor kwaliteit.

Voor wie is dit project ?

Wij organiseren dit  project en de bijhorende stage  voor de leerlingen van het 5de jaar BSO Tuinbouw en groenvoorziening.

Foto's

Heel wat foto’s kunnen goed weergeven wat onze leerlingen zoal beleven. Klik hier

 

Onze partners waar de stagiairs actief zijn op verschillende locaties:

1             Weingut Ferres (Kesten) , Mosel-Obst vom Schäferhof (Piesport), Rebschule Klaus Prölsch (Kesten)

Deze bedrijven zijn  specialist  wijnbouw en/of fruit en kunnen  een praktijkstage organiseren voor het oogsten en verwerken van druiven en plukfruit. Ze beschikken over voldoende grote aanplantingen (tot 20 ha) en zijn ervaringsdeskundig en vakbekwaam om onze leerlingen en hun leerkrachten bij te staan met woord en daad.

2             Weinbauschule Bernkastel-Kues (DLR) en Domaine Avelsbach te Trier

Dit onderzoekcentrum en school, organiseert een stage met de nadruk op oenologie en de kwaliteitsverbetering van de wijnen. De nadruk van de stage ligt hier op het kennismaken met en uitvoeren van sturing, sortering en mechanismen die maken dat de kwaliteit van de wijn sterk kan verbeteren. Deze organisator is koploper en stimulator bij uitstek inzake de ontwikkeling van nieuwe technologieën en milieuvriendelijke land- en tuinbouw. Hun expertise op deze gebieden staat buiten kijf!

3             Landesforsten Reinland-Palz. Forstrevier Bernkastel-Noviand

Deze  organisatie heeft een sterke expertise in het beheer van wouden, bossen, fauna en flora. Zij voorzien een stage op vlak van toegepaste bosbouw en omgaan met ecologische principes. Het samenspel van intensieve wijnbouw en de aangrenzende fauna en flora van het woud maken een goede verstandhouding in de regio noodzakelijk.

De nadruk bij deze stage ligt op het verwerven van inzicht in een veranderend klimaat en de gevolgen voor fauna en flora. Maatregelen die vandaag genomen worden kunnen borg staan voor een duurzaam woud in de toekomst: natuurzorg met een langetermijnvisie.

Waar?

Dit project vindt plaats  in de omgeving van Bernkastel-Kues, het wijndorp Kesten, Trier en in de wijnvelden en wouden van de prachtige Moezelvallei  in Duitsland.

Ons verblijf?

Gedurende de ganse stage verblijft men op het Weingut  Ferres in Kesten bij de gastfamilie:  dhr. en mevr. Franz-Joseph en Do Ferres – Paulinstrasse 38 – D. 54518 Kesten. www.ferres-wein.de

We logeren er in de gastenkamers en appartementen van dit wijngoed en gebruiken er onze maaltijden samen met de andere gasten die speciaal voor de druivenoogst,  die Weinlese, aanwezig zijn.

Vervoer?

We reizen en verplaatsen ons met 3 gehuurde minibussen. De begeleidende leerkrachten zijn chauffeur.

Vervoer en begeleiding?

Er wordt gezorgd dat minimum drie leerkrachten permanent aanwezig zijn tijdens de projectdagen. Het vervoer wordt gedaan met enkele minibusjes.

Nog enkele interessante websites: