Ga naar inhoud

Sint-Jozefscollege

Collegestraat 46
2200 Herentals
T. 014 25 45 00 - F. 014 25 45 04
E. collegestraat@kosh.be

N/B

Oud-leerlingen Sint-Jozefscollege/Vrij Technisch Handelsinstituut 

OUD-LEERLINGENBOND 

Campus Collegestraat
(SINT-JOZEFSCOLLEGE)
Collegestraat 46, 2200 HERENTALS

Tel. 014 25 45 00
e-mail olb.col@kosh.be
website www.kosh.be/collegestraat

bankrekening nr. BE85 7330 5230 0006

De OLB is de Oud-leerlingenbond van Campus Collegestraat (het voormalige Sint-Jozefscollege en Vrij Technisch Handelsinstituut VTH) te Herentals. Hij tracht de banden tussen de oud-leerlingen onderling en tussen de oud-leerlingen en hun vroegere school te onderhouden en nader aan te halen.

Wat kan de OLB voor de oud-leerlingen doen?

De OLB bezorgt informatie over wat in en rond het college te doen is en organiseert ook eigen activiteiten.

De OLB zorgt ervoor dat zijn leden een gunsttarief krijgen bij bepaalde collegeactiviteiten.

De OLB zorgt ervoor dat zijn leden driemaal per jaar het schoolblad Aulos in de brievenbus krijgen.

De OLB zorgt ervoor dat zijn leden einde schooljaar het jaarboek ontvangen met een jaaroverzicht van het schoolleven.

Wat kunnen de oud-leerlingen voor de OLB doen?

Zij kunnen naar de activiteiten van OLB en college komen en, beter nog, eraan meewerken.

Zij kunnen de noodzakelijke fondsen leveren door de betaling van een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 6 euro (studerenden) of 8 euro (alle anderen), te storten op bankrekening nr. BE85 7330 5230 0006 van de Oud-leerlingenbond Sint-Jozefscollege te Herentals. Als lid genieten ze al de bovenstaande voordelen.

Wie nadere informatie wenst, kan steeds terecht bij

(tijdens de schooluren) in het college bij secretaris Willy Peeters
tel. 014/25 45 00 of op het e-mailadres olb.col@kosh.be