Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

kOsh: katholiek Onderwijs stad herentals

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Patrick Heremans
coördinerend directeur sec. onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0496 12 84 80
E. patrick.heremans@kosh.be
Guy Helsen
personeelsdirecteur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Marc Peeters
financieel-logistiek directeur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0495 51 37 26
E. marc.peeters@kosh.be
Jurgen Reynders
coördinerend preventieadviseur GIDPBW
interne preventiedienst
St-Jansstraat 124a
2200 Herentals
T. 014 21 80 62
G. 0471 32 00 50
E. jurgen.reynders@kosh.be
Herman Snoeys
coördinerend directeur BaO
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 96
G. 0470 03 06 07
E. herman.snoeys@kosh.be
Secretariaat
Secundair Onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
E. info@kosh.be
Secretariaat
Basisonderwijs
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. secretariaat.bao@kosh.be

“ONZE MISSIE” in kOsh-Secundair

Het Secundair Onderwijs in Herentals is ver buiten onze regio gekend om haar ruim en kwaliteitsvol onderwijs. Het onderwijs in Herentals heeft ook een duidelijk maatschappelijke opdracht.

De missie van Katholiek Onderwijs Stad Herentals :

K(ern-waarden) zijn de christelijke waarden : inspiratie, solidariteit, wederzijds respect

Vanuit de christelijke waarden inspireren we onze leerlingen met respect voor hun eigenheid en deze van anderen in een pluralistische maatschappij. Aandacht voor gelijke kansen en solidariteit zowel in de school als in de maatschappij zijn de kernkwaliteiten van onze scholengemeenschap.

O(pen) voor innovaties, kritische reflectie, creativiteit, bijdrage aan de maatschappij, het perspectief van duurzaamheid

Als centrum voor de regio ontwikkelen we de talenten van al onze leerlingen. Onze scholengemeenschap is een kritisch leer- en leefcentrum waarin onze leerlingen worden voorbereid op een bijdrage aan de maatschappij van morgen. Wij hebben oog voor voortdurende innovaties en creatieve contexten in een perspectief van duurzaamheid.

S(timulerend) via een kwaliteitsvolle leeromgeving, naar : participatie, inspirerende levenshouding, competentieontwikkeling, motivatie

In een inspirerende en kwaliteitsvolle leer- en leefomgeving ontwikkelen onze leerlingen zich tot gemotiveerde en competente jong-volwassenen. Wij stimuleren onze leerlingen om op vele terreinen actief te participeren in onze maatschappij via het opnemen van persoonlijke verantwoordelijkheid in de school en in de samenleving.

H(art) voor de leerlingen en het personeel, respect voor ieders eigenheid en persoonlijke groeikracht, cultuur van dialoog, onderling vertrouwen, zorgzaamheid en geborgenheid

Onze scholengemeenschap wil in respect voor ieders eigenheid elke leerling en elk personeelslid ontvangen in een warme thuis. In onze thuis staan waarden als respect, vertrouwen en dialoog bovenaan. Onze scholengemeenschap heeft aandacht voor de onderlinge geborgenheid en de gezamenlijke zorg voor wie deze nodig heeft.