Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

kOsh: katholiek Onderwijs stad herentals

Collegestraat 37
2200 Herentals

T. 014 24 70 80 - F. 014 30 74 79 - E. info@kosh.be

Patrick Heremans
coördinerend directeur sec. onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0496 12 84 80
E. patrick.heremans@kosh.be
Guy Helsen
personeelsdirecteur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0471 32 11 22
E. guy.helsen@kosh.be
Marc Peeters
financieel-logistiek directeur
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
G. 0495 51 37 26
E. marc.peeters@kosh.be
Jurgen Reynders
coördinerend preventieadviseur GIDPBW
interne preventiedienst
St-Jansstraat 124a
2200 Herentals
T. 014 21 80 62
G. 0471 32 00 50
E. jurgen.reynders@kosh.be
Herman Snoeys
coördinerend directeur BaO
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 96
G. 0470 03 06 07
E. herman.snoeys@kosh.be
Secretariaat
Secundair Onderwijs
centraal secretariaat SecO
Collegestraat 37
2200 Herentals
T. 014 24 70 80
E. info@kosh.be
Secretariaat
Basisonderwijs
centraal secretariaat BaO
Nonnenstraat 16
2200 Herentals
T. 014 28 68 90
E. secretariaat.bao@kosh.be

Bouwwerken 2de/3de graad

Bouwwerken campus Bovenrij

 • Vernieuwen buitenschrijnwerkerij blok N
  • On hold
 • Aanpassingen bestaande lokalen
  • In onderzoek

Bouwwerken campus Collegestraat

 • Bouw modulaire labo’s –in uitvoering
  • Voorlopige oplevering:  7/2/2014
  • Eindafrekening naar Agion op 22/08/2014
  • Definitief opgeleverd 2/2/2015
  • In gebruik.
    
 • Nieuw sanitair blok aan de Collegestraat
  • Bouwaanvraag goedgekeurd 10 september 2013
  • Aanbestedingsdossier vertrokken op 24/1/2014
  • Principe-akkoord door Agion op 22/09/2014
  • Biedingen binnen op 12/05/2015
  • Vraag voor gunningsakkoord naar Agion 
  • Einde van de werken voorzien in maart 2016 
    
 • Renovatie 2 stookplaatsen + nieuwe luifel op speelplaats
  • In ontwerp bij architect
  • Ontwerp ter goedkeuring bij kOsh
  • Aanbestedingsdossier in finale fase
  • Aanbestedingsdossier naar Agion op 12/1/2015
  • Principe-akkoord Agion 13/10/2015
  • Vermoedelijke aanvang van de werken in september 2016
    
 • Nieuwe drukkerij + leraarskamer
  • On hold.
    
 • Nieuwe fietsenstalling
  • On hold.

Bouwwerken campus Scheppersstraat

 • Nieuw sanitair blok St.-Jansstraat  
  • Vermoedelijk einde van de werken: februari 2014
  • Voorlopige oplevering 26/2/2014
  • Ingebruikname: september 2014
    
 • Inrichting klaslokalen blok D – fase 1
  • Tegen 1 september 2014
  • In gebruik
    
 • Inrichting klaslokalen blok D – fase 2
  • Tegen 1/3/2016
    
 • Lichaamsverzorging fase 1 (blok B niveau 0 + 1)
  • Biedingen inleveren 20 januari 2014
  • Start werken op 17/3/2014
  • Vermoedelijk einde van de werken midden oktober 2014
  • Voorlopige oplevering op 24/10/2014
  • In gebruik
    
 • Lichaamsverzorging fase 2 (blok B niveau 2 + C-blok)
  • Plannen architect in finale fase
  • Aanbestedingsdossier naar Agion op 6/5/2014
  • Biedingen binnen op 12/5/2015
  • Werken aan de gang
  • Einde van de werken voorzien midden maart 2016
    
 • Kunst fase 1 (blok E niveau 1 + 2)
  • Plannen architect in finale fase
  • Voorstelling plannen finale fase op 12/5/2014
  • Uitwerking architect finale fase
  • Update raming 26/11/2014
  • Dossier Kunst zal met voorrang behandeld worden – komt in de plaats van dossier Mode. Vermoedelijke start van de werken: najaar 2016. 
    
 • Mode (blok F niveau 2)
  • Plannen architect in finale fase
  • Aanbestedingsdossier naar Agion op 22/4/2014
  • Klaar voor publicatie
  • Dossier Mode wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voorrang wordt gegeven aan dossier Kunst. 
    
 • Leraarskamer, refter, keukens
  • Voorstellen uitgetekend door architect
  • Dossier nieuwe refter: voor onbepaalde tijd uitgesteld.
    
 • Nieuw sanitair blok
  • Bouwaanvraag goedgekeurd op 14 oktober 2013
  • Aanbestedingsdossier naar Agion op 14 januari 2014
  • Opening biedingen 10/12/2014
  • Gunningsakkoord Agion op 2/3/2015
  • Werken zijn bezig
  • Einde van de werken voorzien midden maart 2016
    
 • Vernieuwen buitenschrijnwerkerij fase 2
  • Gunningsakkoord Agion op 28 november 2013
  • Start werken juli 2014
  • Voorlopige oplevering 16/1/2015
    
 • Afwerken metalen ramen blok F
  • Aanvraag perceel 3+4/5+6 naar Agion op 2 december 2013
  • Start werken augustus 2014
  • Voorlopige oplevering 16/12/2014
    
 • REG-dossier ramen blok D + E
  • Gunningsaanvraag naar Agion op 6 december 2013
  • Start werken augustus 2014
  • Voorlopige oplevering op 24/11/2014
    
 • Renovatie dak blok Y
  • Onderzoek door architect lopende.
  • Voorbereiding Agiondossier
  • Uitwerking architect finale fase 
  • Start werken midden juni 2015
  • Werken zijn afgerond.
    
 • Geschiktmakingswerken speelplaats D-E
  • Voorstel
  • Bestaand voorstel verder uitwerken
  • Start werken midden juni 2015
  • Voorlopig opgeleverd 31/08/2015
    
 • Uitbouw wetenschapslokaal blok G
  • Plannen in ontwerp
  • Fase: projectdefinitie
  • Eerste voorstel uitgewerkt
  • Klaar voor publicatie
  • Werken zijn bezig
  • Voorlopige oplevering: einde januari 2016
    
 • Uitbouw tweede nieuw wetenschapslokaal in blok G
  • Plannen in ontwerp
    
 • Uitbouw blok W (houtbewerking)
  • Plannen in ontwerp
  • Alternatieve pistes in onderzoek
  • Voorstellen naar architect
  • Bouwvergunning binnensturen begin juni 2015
  • Bouwvergunning goedgekeurd op 14/09/2015 onder bindende voorwaarden , zijnde regularisatie bestaande hal (ondertussen ingediend) + afleveren goedgekeurde omgevingsvergunning voor de campus
    
 • Personenzorg blok C - binnenafwerking
  • Plannen in ontwerp
  • Plannen architect in finale fase
  • Opening biedingen februari 2015
  • Start werken 20/4/2015
  • Werken zijn bezig
  • Voorlopige oplevering voorzien in maart 2016
    
 • Personenzorg blok C – ramen
  • Toewijzing – start werken midden februari 2015
  • Werken zijn uitgevoerd.
    
 • Personenzorg blok C – dak
  • Opening biedingen 10/12/2014
  • Start werken 16/2/2015
  • Voorlopig opgeleverd op 10/07/2015
    
 • Renovatie speelplaats E-F
  • Bestaand voorstel verder uitwerken
  • In ontwerp
  • Werken zijn aan de gang
  • Einde van de werken voorzien midden maart 2016
    
 • Renovatie speelplaats A-C-G
  • In ontwerp
  • In voorbereiding om binnen enkele maanden uitgevoerd te worden.
    
 • Liften blok D + blok F + noodtrap F
  • Studie gestart in functie van ontsluitingen
  • Lift geplaatst, afwerkingsfase bezig
    
 • Compartimentering traphallen B-C-D-E
  • Toewijzing – start werken 1/6/2015
  • Einde van de werken voorzien midden maart 2016
    
 • Masterrenovatie tuinbouw
  • Voorstel
  • Masterstudie student schooljaar 2014-2015
  • In afwachting van wachtrijdossier wordt er naar een tussenoplossing gezocht door met warme en een koude serre te werken.
    
 • Renovatie Blok A
  • Agion-dossier ramen vertrekt tegen 25 januari 2016, vermoedelijke aanvang werken december 2016
  • Agion dossier binnenafwerking vertrekt vermoedelijk rond april 2016, vermoedelijke aanvang werken maart 2017