Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Francesco Paviljoen

Bovenrij 30
2200 Herentals

T. 014 25 95 30 - F. 014 21 53 12 - E. bovenrij@kosh.be

N/B

Campus Bovenrij: Cultuur


Cultuur

De Campus Bovenrij draagt  cultuur in alle betekenissen van het woord hoog in het vaandel en er wordt veel energie geïnvesteerd  in een heel scala van cultuurprojecten en in het aanbod en de verwerking ervan tijdens de lessen.

Onze leerlingen genieten  tegen democratische prijzen van theater - en dansvoorstellingen, concerten van klassieke en eigentijdse muziek in het plaatselijk Cultuurcentrum ’t Schaliken.

Het is reeds een jaarlijkse traditie geworden dat we met de hele school een musical bijwonen elders in Vlaanderen.  In tal van projecten past  er steeds  een educatieve film.  In een school waar het talenonderwijs een hoog niveau bereikt, mogen we zeker de ‘Franse film’  en het Engels theater niet vergeten.

Studiereizen, in het kader van de lessen geschiedenis, kunstgeschiedenis, toerisme, beeldende kunsten, wetenschappen, mode, … voeren de leerlingen naar musea, tentoonstellingen en workshops. Vaak wordt ook hier hun creatieve inzet gevraagd.

Dat er heel wat talent leeft in onze Campus blijkt wanneer leerlingen uit de vierde jaren en de derde graad, deelnemen  aan de tweejaarlijkse Herentalse poëziewedstrijd.


Zuiddag

Onder de slogan Work for Change gaan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de jaar van kOsh campus Bovenrij jaarlijks tijdens de schooluren één dag werken. Hun loon staan ze af aan een jongerenproject in het Zuiden. Vooraf maken ze kennis met de leefwereld van hun Zuiderse leeftijdsgenoten die in België op tournee zijn in de deelnemende scholen en steden. De leerlingen krijgen een educatieve lesmap, een jongerenmagazine en filmpjes ter verduidelijking van het jaarlijks verkozen project en thema.

Meer info www.zuiddag.be


Jeugd en muziek

Muziek is overal om ons heen aanwezig. Van de metro tot het jeugdhuis, van de in-ear tot het megafestival. Hoe vinden kinderen en jongeren hun weg nog in die lawine van geluid? Een deskundige omkadering maakt wel degelijk het verschil. En dat verschil maakt onze scholengemeenschap door elk jaar de mensen van Jeugd & Muziek een productie op onze campussen te laten neerstrijken.

In een traject brengt Jeugd & Muziek het actieve en receptieve luik bewust samen. Door de combinatie van een workshop en een voorstelling met dezelfde inhoud en leerdoelen duikt het jonge publiek kopje onder in een bad vol klanken. Samen met de muzikant(en), muziekanimator en leerkracht(en) beleven ze een traject dat bij blijft!

rk for Change op donderdag 17 oktober 2013
Work for Change op donderdag 17 oktober 2013

ETC - English Theatre Company

Naar jaarlijkse gewoonte krijgen wij tijdens het 2de trimester bezoek van ETC - the English Theatre Company.

3 professioneel, Engels-sprekende acteurs bieden onze leerlingen dan een uurtje educatief theater aan.

Deze voorstellingen zijn in beperkte mate interactief waardoor onze leerlingen op een aangename manier gestimuleerd worden de Engelse taal te begrijpen en te spreken.  De thema's en onderwerpen zijn aangepast aan de leeftijd en het taalniveau van het publiek.  Ook de typische Britse humor komt in deze voorstellingen uitgebreid aan bod.