Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Francesco Paviljoen

Bovenrij 30
2200 Herentals

T. 014 25 95 30 - F. 014 21 53 12 - E. bovenrij@kosh.be

N/B

Focuspunten per studiegebied


Studiegebied handel en toerisme

Het domein handel/toerisme als onderdeel van het tso-bso-aanbod van kOsh brengt actueel en kwaliteitsvol onderwijs vanuit een ethisch bewustzijn. De contacten en de samenwerking met de bedrijfswereld en de werking met de informatie- en communicatietechnologie garanderen het realiteitsgebonden en praktisch karakter van dit onderwijs.

Ons project brengt leerlingen de talige vaardigheden, de ondernemerscapaciteiten, de bedrijfseconomische kennis en de informaticacompetenties bij om hen toe te laten hogere studies aan te vatten of hun taak in de maatschappij op te nemen. We zorgen voor onderwijs dat inspeelt op de maatschappelijke vernieuwingen en noden.

Lees meer...

 


Studiegebied kunst

Voor het domein KUNST is actief leren een belangrijk gegeven. KUNST doet DENKEN. Het is een dynamisch, creatief project waar de artistieke ontplooiing centraal staat. De algemeen vormende en de artistieke component krijgen een andere invulling naargelang de studierichting in het KSO of BSO is.

Kunstonderwijs maakt het leven en de lessen niet alleen leuker. We stimuleren en helpen onze lln. om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen groei- en leerproces. Leerlingen met een ruime culturele, creatieve bagage presteren ook beter in het verdere leven. Ze ontwikkelen zichzelf. Ze scherpen hun sociale vaardigheden aan en ontdekken hun artistieke talenten. Ze worden actief burger.

Lees meer...

 


Studiegebied mode

In het studiegebied mode is actief leren een basisgegeven. De leerling krijgt ruimere opdrachten aangeboden waarbij zelfsturend leren een meerwaarde biedt. Zo laat men de leerling medeschepper zijn van een creatieve en technische realisatie. Zo draagt men bij tot vindingrijkheid, werkijver, betrokkenheid en kritische zelfevaluatie. In een bedrijf wordt voor heel wat opdrachten overlegd met collega’s. Daarom is het belangrijk dat de leerling leert werken in team en de communicatieregels respecteert. Zeer vele taken worden dan ook in groep uitgewerkt onder de vorm van een project waarbij men de basisprincipes van teamwork aanleert. Zowel bij de opdrachten in groep als bij zelfstandige opdrachten zal iedere leerling zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen.<

In het studiegebied personenzorg is actief leren een belangrijk gegeven. We stimuleren en helpen onze leerlingen om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen groei- en leerproces.Voortdurende aandacht voor kwaliteitsvol werken in de diverse settings, zowel wat proces als product betreft, staat voorop.

In onze school gaan leren en onderwijzen uit van een grote openheid voor de omgeving, met aandacht voor ontwikkelingen op het vlak van wetenschap, welzijn en zorg.

We willen een (t)huis zijn voor elke mens.Daarom vertrekken we van het uniek zijn van iedere mens. Binnen dit kader leggen we volgende klemtoon: met al je passies, talenten en kwaliteiten nemen we je zoals je bent of beter nog, diegene die je wilt worden.

Lees meer...