Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Francesco Paviljoen

Bovenrij 30
2200 Herentals

T. 014 25 95 30 - F. 014 21 53 12 - E. bovenrij@kosh.be

N/B

Campus Bovenrij: Schoolraad

De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap en de leerlingen bespreken er welbepaalde thema's met de directie en de inrichtende macht. De standpunten van de ouders worden voorbereid in de ouderraad.

De schoolraad kan zelf het initiatief nemen om advies te geven aan de school over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Daarnaast legt het participatiedecreet een aantal thema's vast waar advies over uitgebracht moet worden.

De inrichtende macht en de schoolraad overleggen in een gezamenlijke vergadering over eveneens welbepaalde onderwerpen. Leidt dit tot een akkoord, dan wordt het uitgevoerd door de inrichtende macht. In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.

Voorzitter: Maria Verlinden

Leden: – facultatief – Veerle De Cock

Leerkrachten: Gretel Huysmans, Annie Van Doninck en Maria Verlinden

Leerlingen: Linda Nasro, Christophe Garcia Salvador

Ouders: Manuela Caris, Lieve Lanssens en Paul Goemans

Lokale gemeenschap: Marleen Neyens, Ine Van Heeswijk en Leen Meeus