Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Francesco Paviljoen

Bovenrij 30
2200 Herentals

T. 014 25 95 30 - F. 014 21 53 12 - E. bovenrij@kosh.be

N/B

Campus Bovenrij: Leerlingenbegeleiding

Mevr. Goris
Leerlingenbegeleiding


Beste leerling

  • Zit je met een probleem?
  • Heb je last van faalangst?
  • Ondervind je hinder van een leerstoornis (dyslexie, ADHD, …)?
  • Heb je hulp nodig bij het studeren?
  • Heb je nood aan een luisterend oor?

Dan ben je welkom bij de leerlingbegeleiding!

Je kan een afspraak maken via smartschool, via één van je leerkrachten, via het secretariaat, …

Je krijgt dan een uitnodiging om op gesprek te komen.

Ik beloof niet dat ik al jouw problemen kan oplossen, … maar wel dat ik altijd zal luisteren en samen met jou een stukje op weg ga.

 

Mevr. Goris

Leerlingbegeleiding/zorgcoördinator


Beste ouders

Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich goed voelen op onze school … én omdat leren pas echt lukt als leerlingen goed in hun vel zitten … zetten we ons in voor het welbevinden van onze leerlingen.

De eerste zorg wordt geboden door de leerkrachten op de klasvloer.  Zij begeleiden het leerproces van onze leerlingen en hebben oog voor de jongere achter dit leerproces. Leerkrachten zijn voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt. De klastitularis is hierbij de sleutelfiguur tussen leerlingen, vakleerkrachten en leerlingbegeleiding..

Verder biedt de school ook leerlingbegeleiding/zorg aan.

Die zorg situeert zich op drie vlakken, nl.

  • studiebegeleiding;
  • socio-emotionele begeleiding;
  • opvolgen van leerlingen met leerstoornissen.

Er is een zeer nauwe samenwerking tussen de directie, het CLB en de leerlingbegeleiding. Er is een wekelijks overleg in de cel leerlingbegeleiding. Daar wisselen we informatie uit en zoeken we samen naar een gepaste opvolging van onze leerlingen.

Mevr. Goris

Leerlingbegeleiding/zorgcoördinator