Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

 Techno Vips 2014-2015: Kalverstal met hernieuwbare energie

Elk jaar moeten de leerlingen van het laatste jaar TSO en BSO een geïntegreerde proef (GIP) maken om hun bekwaamheid te bewijzen. De onderwerpen zijn vrij uiteenlopend en zijn sterk afhankelijk van de studierichting.

Via het RTC (Regionaal Technologisch Centrum) wordt er een wedstrijd ingericht om de beste werken van de provincie te belonen. Het schooljaar 2014-2015 zijn  vier leerlingen van het specialisatiejaar "Verwarmingsinstallaties" deze uitdaging aangegaan. Zij bouwden een kalverstal met hernieuwbare energie.

We kunnen met trots melden dat de leerlingen met hun project de tweede plaats hebben behaald. PROFICIAT!

Opdracht/probleemstelling :

 1. Het ontwerpen van een kalverbox met buismateriaal uit de verwarmingssector. Deze stal wordt verwarmd met een CV-installatie die de energie zoveel mogelijk uit alternatieve bronnen haalt.

 2. Het ontwerpen van een installatie voor het bereiden (verwarmen, mengen) van de melk op een zo zuinig mogelijke manier (indien mogelijk warmterecuperatie uit het mest) en dit met zoveel mogelijk recuperatie materialen uit de verwarmingssector.

 3. De leerlingen leggen zoveel mogelijk contacten en maken afspraken met de bedrijfswereld voor materialen, berekeningen, ideeën, enz. …

Uitvoering/oplossing :

 1. WARMTEPOMP (eigen ontwikkeling)

     Krijgt gratis energie van de mestwarmte 

     Geeft energie af aan de boiler of aan het straalpanneel om de stal te verwarmen

  WARMWATER BOILER

     Ontvangt warmte van warmtepomp en zonnepanneel

  MELKPRODUCTIE

     Ontvangt warmwater van boiler

  ELEKTRISCHE STURING

Het resultaat :

  

 

 

Een persartikel uit de GVA.