Ga naar inhoud

Algemene contactgegevens

Centraal Secretariaat

Scheppersstraat 9
2200 Herentals
T. 014 24 85 20 - F. 014 23 25 42 - scheppersstraat@kosh.be

N/B

Kinderrechtencampus

Sinds een tweetal jaren zijn enkele leerkrachten actief in een werkgroep met als bedoeling een kinder- en mensenrechtenklimaat te installeren op de campus Wolstraat.

We doen dit in samenwerking met een NGO voor kinderrechten, genaamd KIYO. Dit traject is momenteel lopende en zal ook volgend jaar nog doorlopen, op Campus Scheppersstraat. Het uiteindelijke doel is om leerlingen, leerkrachten en ouders te informeren over de rechten als jongere, zodat ze hier ook actief voor kunnen opkomen. We willen de gehele schoolcultuur in een rechtenklimaat  onderdompelen, om zo te evolueren naar een school, waar leerlingen hun rechten verwezenlijkt zien. Ook het schoolbeleid wordt vormgegeven vanuit deze rechtenbenadering.

Zowel kleinere acties –de werkstukjes die de leerlingen van 4STW maakten over kinderrechten- als grotere acties georganiseerd door de leerlingenraad –bijvoorbeeld het fantastische “Wol Slaat op Hol” kaderen allen binnen het traject. Ook andere acties zullen in de toekomst niet uitblijven. 

Deze toekomst situeert zich nu op campus Scheppersstraat, waar het traject zal verder gezet worden om ons doel te bereiken: Campus Scheppersstraat uitbouwen tot een school waar kinder- en mensenrechten van kracht zijn.

We houden jullie via de website op de hoogte van de ondernomen stappen in schooljaar 2016-2017.