Inschrijven

Home / Inschrijven

Inschrijven 

  • INSCHRIJVEN  1ste jaar of 2de jaar: neem contact op met campus Ieperstraat 014/28 21 50  
  • INSCHRIJVEN 3de tem 7de jaar: neem contact op via info@kosh.be of 014/24 70 80

START SCHOOLJAAR 2020 – 2021

Alle leerlingen starten op 1/9/2020

Alle leerlingen starten in het secundair onderwijs op 1/9. Zij komen ook voor vijf dagen per week naar school, zoals in volledig normale omstandigheden.

Middagpauze

Omwille van de coronamaatregelen zal ook de middagpauze anders verlopen. Leerlingen zullen (bij goed weer) zoveel mogelijk buiten op de speelplaats eten. Bij minder goed weer zal dat een combinatie zijn van klaslokalen en refters.

De leerlingen brengen hun eigen eten en drinken mee naar school. We vragen met aandrang om dit mee te brengen in recycleerbaar materiaal (brooddoos, drinkbus, …). Afvalmateriaal dienen de leerlingen zelf mee terug naar huis te nemen. Dit is een actie die kadert binnen ons milieubeleid.

Code geel

Zoals u in de media vernomen hebt, start het onderwijs op 1 september 2020 in code geel. Als school zullen wij ons dan ook houden aan de voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn en die wij dagelijks aftoetsen met onze centrale preventiedienst.

Als de kleurcode vroeg of laat zou worden aangepast, dan zullen we u hierover onmiddellijk communiceren en u laten weten welke gevolgen daar dan aan vasthangen.

Opvolging leerlingen

Op het einde van vorig schooljaar hebben onze leerkrachten tijdens de delibererende klassenraden al extra aandacht gehad voor leerlingen die mogelijks een leerachterstand hadden opgelopen. Ook tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar zal daar extra aandacht naartoe gaan. Het is immers belangrijk dat we alle leerlingen ’mee’ hebben of ‘mee’ krijgen. De eerste klassenraden van het nieuwe schooljaar zullen zich daar ook volledig op focussen

Mondmaskerplicht

Op uitzondering van de pauzemomenten in open lucht, bij het eten/drinken en de sportactiviteiten moeten alle leerlingen in het secundair verplicht hun mondmasker dragen.

Enkel omwille van medische redenen kan hier (na overleg met directie) in sommige gevallen van afgeweken worden. We vragen dat elke leerling een extra mondmasker in zijn/haar boekentas meebrengt. Ben je je mondmasker vergeten dan kan je dit melden op het secretariaat.

Handhygiëne

Op de handhygiëne moeten we met z’n allen enorm blijven inzetten om zo het virus een halt toe te roepen.

Leerlingen zijn daarom verplicht om ’s morgens en na elke pauze bij het betreden van een lokaal/gebouw de handen te wassen of te ontsmetten.

Daarnaast kan het ook handig zijn dat elke leerling ook zelf een handgel bij zich heeft. Zo kan hij/zij op elk moment (indien nodig) de handen ontsmetten.

Eenrichtingverkeer

In de campus zelf zal er zoveel mogelijk eenrichtingverkeer worden georganiseerd. Zo vermijden we te veel interactie tussen leerlingen en leerkrachten in verschillende bewegingen.

Hierover zal de campus zelf concreet informeren.

Risicogroepen

Als u denkt dat uw zoon/dochter tot een risicogroep behoort, dan neemt u het best contact met de directie van de campus.

Geen extra- murosactiviteiten

Voorlopig mag de school geen enkele buitenschoolse activiteit organiseren. Als er vroeg of laat een versoepeling komt, zullen we uiteraard opnieuw bekijken wat mogelijk en haalbaar is.

Schoolstraat

De stad Herentals én kOsh hechten veel belang aan de verkeersveiligheid in de buurt van onze scholen. Daarom zal de schoolstraat (Sint-Jansstraat – Bergenstraat) vanaf 1 september terug worden georganiseerd.

Dit betekent dat auto’s tijdens de piekmomenten (’s morgens en ’s avonds) gedurende een kwartier geen gebruik kunnen maken van de schoolstraat. De straat wordt dan afgesloten met nadarhekken. De straat is gereserveerd voor fietsers, voetgangers en lichte bromfietsen en dit:

  • ’s morgens tussen 8.15 en 8.30 uur;
  • ’s avonds tussen 15.35 en 15.50 uur – op woensdagmiddag is dat tussen 12.05 en 12.20 uur.

Gelieve dus de auto thuis te laten. Als het echt niet anders kan, kan je zoon/dochter afzetten op een van de randparkings (bv. aan Carrefour/Aldi)..

Maximumcapaciteit 2020-2021

1A: 430 leerlingen, 1B: 72 leerlingen

0 Leerlingen secundair
0 Leerkrachten secundair
0 Richtingen