Laptopproject

Home / Laptopproject

Schooljaar 2019-2020

In het schooljaar 2019-2020 gaan we op twee sporen werken. In campus Collegestraat zal de hele groep van 5 TSO met een laptop gaan werken. Leerlingen kopen zelf een laptop aan (de minimale technische specificaties worden door de school gegeven) en zullen daar in hun lessen geregeld mee aan de slag gaan. Dit project liep al enkele jaren in de campus Collegestraat en wordt nu uitgebreid naar 5 TSO.

In campus Scheppersstraat en campus Ieperstraat starten we in het schooljaar 2019-2020 met een testgroep. De leerlingen die tot deze testgroep behoren (de campus zal dit communiceren) krijgen van de school een laptop die ze gedurende het hele schooljaar kunnen gebruiken maar die ze op het einde van het schooljaar terug moeten inleveren. De laptop blijft eigendom van kOsh vzw en bijgevolg mag de leerling deze laptop enkel voor les gerelateerde  activiteiten gebruiken.

Deze twee testgroepen moeten ons toelaten ons gehele laptopproject beter voor te bereiden tegen het moment dat we in de volle breedte aan de slag gaan (vanaf schooljaar 2020-2021).

De betrokken leerlingen zullen in het begin van het schooljaar meer concrete afspraken krijgen in verband met het gebruik van de laptop in de school en in de klas.

Schooljaar 2020-2021

Als alles volgens schema loopt, zullen wij in het schooljaar 2020-2021 met ons laptopproject starten in het volledige eerste jaar van de eerste graad (1A én 1B). Basisidee hierbij zal zijn dat de leerlingen/ouders een laptop aankopen (ook dan zal de school de technische specificaties beschrijven die minimaal nodig zijn) en daar geregeld gebruik zullen van maken tijdens de verschillende lessen.

Tegelijk zullen wij allicht in een aantal van de hogere jaren op dezelfde manier starten, ook al is vandaag nog niet helemaal duidelijk welke deze groepen precies zullen zijn.

Bij nieuwe ontwikkelingen of nieuwe keuzes zullen wij deze hier onmiddellijk publiceren.

Veelgestelde vragen

Deze rubriek zal stelselmatig verder aangevuld worden.

  1. Waarom kiest kOsh ervoor om het laptopproject op te starten?
  • Digitale geletterdheid bij elke leerling.
  • Het verrijken van het leerproces.
  • Het intensief samenwerken met een efficiënt gebruik van ICT.
  • Het leren plannen en opvolgen van het leerproces (agenda-puntenboek).
  • Het doelgericht gebruik van de software die men voor de job later nodig heeft.
  1. Is dit project niet asociaal? Te duur? Is dit ook nodig voor de B-stroom?

Het is een project dat een stevige investering vraagt van de ouders, maar we denken absoluut niet dat dit een asociaal project zou zijn. We merken ook dat er heel wat jongeren tussen hun 12 en 15 jaar sowieso een laptop aankopen thuis, ook nu al.

 

Asociaal zou zijn dat:

  • Een leerling als een digibeet (iemand zonder digitale geletterdheid) het secundair onderwijs afsluit. Omdat er thuis geen computer is of omdat de ouders te weinig ICT vaardigheden hebben .
  • De leerlingen van ASO/TSO/KSO deze kansen wel krijgen en die van BSO niet. We hebben het beste voor met al onze leerlingen!

 

0 Leerlingen secundair
0 Leerkrachten secundair
0 Richtingen