Ondernemers voor de klas

Ondernemers voor de klas

kOsh campus Collegestraat gaat heel graag in op het aanbod van Vlajo ‘Ondernemers voor de klas’, het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Dit schooljaar komen er 6 gastsprekers uit het bedrijfsleven in kOsh campus Collegestraat. De 57 laatstejaars van de studierichtingen uit het studiedomein Economie-Handel kunnen dan naargelang hun eigen voorkeur kiezen uit 3 verschillende gastsprekers per sessie. Zo kunnen deze leerlingen ontdekken wat ondernemer of bedrijfsleider precies inhoudt. Elke ondernemer licht dat toe vanuit zijn/haar perspectief en vanuit zijn/haar sector.

De laatstejaarsklassen die aan dit project deelnemen, zijn: Accountancy & IT, Economie-moderne talen, Economie-wiskunde, IT & Netwerken, Marketing & Ondernemen.