Zorg voor leerlingen

Home / Zorg voor leerlingen

Onze zorg voor jou

Zit je met een probleem? Heb je last van faalangst? Ondervind je hinder van een leerstoornis (dyslexie, ADHD, …)? Heb je hulp nodig bij het studeren? Heb je nood aan een luisterend oor?

Je kan terecht bij de klassen- en vakkenleerkrachten en bij de leerlingbegeleiding.  Je kan een afspraak maken via smartschool, of via één van je leerkrachten, …

We kunnen niet altijd al jouw problemen oplossen, … maar we zullen luisteren en samen met jou een stukje op weg gaan.

Leerlingbegeleiding

Het welbevinden van onze leerlingen staat centraal. Wie zich goed voelt (in de klas, de school en in zijn eigen vel) kan zich immers optimaal ontplooien. En dat is één van de belangrijkste doelen van onze school: jongeren zoveel mogelijk kansen bieden om te groeien, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

De eerste zorg wordt geboden door de leerkrachten op de klasvloer.  Zij begeleiden het leerproces van onze leerlingen en hebben oog voor de jongere achter dit leerproces. Leerkrachten zijn voor de leerlingen het eerste aanspreekpunt. De klastitularis is hierbij de sleutelfiguur tussen leerlingen, vakleerkrachten en leerlingbegeleiding..

Verder biedt de school ook leerlingbegeleiding/zorg aan. Die zorg situeert zich op drie vlakken, nl.

  • studiebegeleiding;
  • socio-emotionele begeleiding;
  • opvolgen van leerlingen met leerstoornissen.

Er is een zeer nauwe samenwerking tussen de directie, het CLB en de leerlingbegeleiding. Er is regelmatig overleg in de cel leerlingbegeleiding, daar wisselen we informatie uit en zoeken we samen naar een gepaste opvolging van onze leerlingen.

De leerlingbegeleiders:

  • Voor campus Ieperstraat: Hilde Mens, Bart Pauwels, Christel Sluyts, Gert Bouwen;
  • Voor campus Collegestraat: Greet Cornelissen, Leen Reekmans, Katrijn Verlinden (faalangstbegeleiding);
  • Voor campus Scheppersstraat: Edith Bartholomeus, Tinneke Blockx,  Wendy Dekeyser, Thomas Gepts, Heidi Goris.

Ook het CLB en het JAC kunnen aanvullend hulp bieden.

Download hier de brochure ‘Onze visie op zorg’.

0 Leerlingen secundair
0 Leerkrachten secundair
0 Richtingen