Digitale infoavond kOsh 23 op 27 april 2021

Home / Digitale infoavond kOsh 23 op 27 april 2021

Wat?

Het is een infoavond  met betrekking tot de verschillende domeinen, finaliteiten en richtingen in de tweede en derde graad. Speciale aandacht zal gaan naar de richtingen van het derde jaar omdat dat allemaal nieuwe richtingen of richtingen met nieuwe inhouden zijn in het kader van de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen.

Naast de sessies met info over de domeinen kan je ook kiezen voor een algemene infosessie m.b.t. de domeinstructuur binnen kOsh. Hierin wordt nog eens toegelicht wat dit voor kOsh in het bijzonder zal betekenen en hoe kOsh dit voor zijn organisatie vertaald heeft. De leerlingen en ouders hebben deze inhoud eerder ook al via Smartschool gekregen. Maar voor wie het nog niet duidelijk was of voor wie nog niet bij kOsh zit, is deze sessie zeker ook een optie.

Wanneer?

Op dinsdag 27 april om 19 uur en om 20.15 uur. Je kan ervoor kiezen om een sessie om 19 uur te volgen of om 20.15 uur. Maar je kan er even goed voor kiezen om twee sessies te volgen: eentje om 19 uur en eentje om 20.15 uur. De keuze is aan jou!

Keuzesessies

Zowel om 19 uur als om 20.15 kan je kiezen uit 7 verschillende sessies:

  • Sessie 1: algemene toelichting domeinstructuur kOsh
  • Sessie 2: domein Economie & Organisatie: toelichting bij de verschillende richtingen en de finaliteiten binnen dit domein.
  • Sessie 3: domein Kunst & Creatie: toelichting bij de verschillende richtingen en de finaliteiten binnen dit domein.
  • Sessie 4: domein Land- & Tuinbouw: toelichting bij de verschillende richtingen en de finaliteiten binnen dit domein.
  • Sessie 5: domein Maatschappij & Welzijn: toelichting bij de verschillende richtingen en de finaliteiten binnen dit domein.
  • Sessie 6: domein STEM: toelichting bij de verschillende richtingen en de finaliteiten binnen dit domein.
  • Sessie 7: domein Taal & Cultuur: toelichting bij de verschillende richtingen en de finaliteiten binnen dit domein.

Wil je weten in welk domein jouw richting zich bevindt? Kijk dan even hier: Secundair onderwijs.

Nog vragen?

Stuur dan een mail naar [email protected] of bel op het nummer 014 24 70 80.

0 Leerlingen secundair
0 Leerkrachten secundair
0 Domeinen