Laptopproject 2020-2021

Home / Laptopproject 2020-2021

Het onderwijs verandert. Boeken maken plaats voor laptops en tablets, ook op de kOsh-campussen! Bij digitaal leren is het belangrijk dat uw zoon of dochter over een juist en betrouwbaar apparaat beschikt, waarmee de lessen kunnen worden gevolgd.

Het is niet alleen goed dat er in het onderwijs meer technologie gebruikt wordt in de ondersteuning van de lessen, maar met de nieuwe leerplannen in de eerste graad van het secundair onderwijs is er de keuze gemaakt om ict in de meeste vakken te integreren. Zo wil de overheid inzetten op een ict-basisgeletterdheid voor iedereen. In navolging van de uitgezette ICT-doelen wil kOsh hierop inzetten door in de lessen zoveel mogelijk effectief met de laptop aan de slag te gaan. Binnen een termijn van een aantal jaren willen we ervoor zorgen dat alle kOsh-leerlingen met een laptop zullen werken.

Daarnaast zijn er in de hogere jaren (en zeker in een heel aantal specifieke richtingen) heel wat toepassingen waarvoor leerlingen en leerkrachten aan de computer moeten kunnen werken. Vaak ook nog eens met hele specifieke software. Leerlingen oefenen in de school, maar moeten dit even goed thuis kunnen bij de verwerking van de lessen.

 • 1A
 • 1B
 • Vierde jaar
  • Sociale en Technische wetenschappen (STW)
 • Vijfde jaar
  • Sociale en Technische wetenschappen (STW)
  • Biotechnische wetenschappen (BW)
  • Creatie en Mode (CRM)
  • Industriële wetenschappen/STEM (IWST)
  • Elektriciteit-Elektronica (EE)
  • Elektromechanica (EM)
  • Elektrische installatietechnieken (EIT) + duaal (EITD)
  • Gezondheids- en welzijnswetenschappen (GW)
  • Schoonheidsverzorging (SV)
  • Mechanische vormgevingstechnieken (MVT) + duaal (MVTD)
  • Natuur- en groentechnische wetenschappen (NGW)
  • Planttechnische wetenschappen (PTW)
  • Toegepaste en beeldende kunst (TBK)
  • Moderealisatie en -presentatie (MRV)
  • Publiciteit en etalage (PUB)
  • Accountancy en IT (AIT)
  • Communicatie en media (COM)
  • IT en Netwerken (ITN)
  • Marketing en Ondernemen (MAO)
  • Officemanagement en communicatie (OMC)
  • Toerisme (TOER)
 • Zesde jaar
  • Accountancy en IT (AIT)
  • Communicatie en media (COM)
  • IT en Netwerken (ITN)
  • Marketing en Ondernemen (MAO)
  • Officemanagement en communicatie (OMC)
  • Toerisme (TOER)

Het is duidelijk dat het de ouders zijn die voor zoon/dochter een laptop dienen aan te schaffen. Het staat de ouders vrij om de laptop aan te schaffen waar ze willen (als het toestel min. beantwoordt aan de uitgezette technische specificaties). De ICT-dienst van kOsh heeft zelf een heel aantal laptops uitgetest de afgelopen maanden en kan daar zeker advies bij geven en de ouders wegwijs maken in de zoektocht naar een geschikt toestel.

Je bent uiteraard vrij om te bestellen wanneer je wil en waar je wil. Als je via Campusshop wil bestellen, kunnen we wel meegeven dat het nieuwe aanbod vanaf juni 2020 zichtbaar zal zijn op de website www.campusshop.be. Als je voor 31/7/2020 bestelt, garandeert CampusShop dat je laptop er zeker tegen het begin van het nieuwe schooljaar zal zijn.

Als je voor juni wil bestellen, kan dat ook, maar dan heb je keuze uit het huidige (beperkter) aanbod.

De ouders van de leerlingen voor het eerste jaar zullen bij de inschrijving documenten ontvangen waarop de volledige uitleg zal te vinden zijn. KOsh heeft in geen geval een contract afgesloten met welke leverancier dan ook, maar heeft wel de technische specificaties in kaart gebracht waaraan de laptop minimaal moet beantwoorden. Daarnaast heeft de ICT-dienst van kOsh een heel aantal laptops uitgetest en op basis daarvan kan advies worden gegeven. Sommige specifieke richtingen vragen immers een gespecialiseerder model.

Ook daarin zullen de ouders een keuze kunnen maken. We hebben toestellen geselecteerd die voldoen aan de technische vereisten en die zich in verschillende prijsklassen bevinden. De prijzen variëren van ong. 400 euro tot ong. 800 euro.

Bij de aankoop van een laptop kan u ervoor kiezen om een servicepakket bij te nemen, zodat de laptop bij hardwareproblemen kan worden hersteld of – indien nodig – kan worden vervangen. Daarnaast kan u er voor kiezen om een verzekering af te sluiten, waardoor het toestel ook gedekt is bij bepaalde vormen van beschadiging (afhankelijk van verzekering).

Aangezien het hier om een toestel gaat dat door u als ouders wordt aangekocht, hebt u natuurlijk  ook de volledige vrijheid om te bepalen welke vorm van ondersteuning u erbij wil.

Ook hierover heeft kOsh met verschillende aanbieders op de markt gepraat en de verschillende mogelijkheden vergeleken

Het gemiddeld gewicht van een laptop is tegenwoordig zo ‘n 2 kg.

Het feit dat we in de aangegeven groepen starten met laptops, betekent niet dat de rekening van de schoolboeken daardoor drastisch zal zakken. Dat zal niet het geval zijn, daar moeten we open en eerlijk in zijn.

Dit komt omdat op dit moment de uitgeverijen nog niet echt hebben ingezet op het digitaliseren van de schoolboeken. Zeker in het eerste jaar wordt heel vaak met een werkboek gewerkt en dat zal allicht de eerstkomende jaren wel zo blijven. Op dat vlak mogen we geen wonderen verwachten.

Wat wél zo zal zijn, is het feit dat onze leerkrachten minder met kopieën aan de slag zullen gaan. Het grootste deel van deze informatie kan immers perfect digitaal bezorgd worden. Ook bekijken we met de verschillende vakgroepen nog wat dit laptopproject kan betekenen voor het gebruik van de atlas, woordenboeken, grafisch rekenmachine, …..

In elke campus zal er een oplossing worden uitgewerkt voor de leerlingen die met laptop werken en daar tijdens  de les LO uiteraard een veilige plek voor wensen. In de eerste graad zal dit waarschijnlijk betekenen dat ze hun laptop (en boekentas) achterlaten in het klaslokaal dat dan door de leerkracht op slot wordt gedaan. In de campussen COL en SCH kan dit opgelost worden met een lokaal dat kan afgesloten worden of met een afsluitbare kast aan de sportzaal.

Dat is absoluut niet de bedoeling. Integendeel, het is de bedoeling dat elke leerling verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen laptop (net zoals hij/zij dat is voor zijn/haar ander materiaal). Dat betekent dus dat wij vanuit kOsh verwachten dat elke leerling ervoor zorgt dat zijn/haar laptop ’s morgens een opgeladen batterij heeft.

Ten eerste willen we toch wel benadrukken dat u er niet mag van uitgaan dat uw zoon/dochter vanaf nu 7 lesuren aan een stuk voor een beeldscherm gaat zitten. Dat zou trouwens niet goed zijn en dat willen we ook niet. Het is echter wel de bedoeling dat hij/zij tijdens bepaalde onderdelen van de les gevraagd zal worden om zijn/haar laptop erbij te pakken om een toepassing te bekijken, een oefening te maken, iets op te zoeken, ….

We gaan ervan uit dat de laptops die voldoen aan de technische specificaties die we hebben uitgezet normaal gezien 4 schooljaren moeten kunnen meegaan. U begrijpt dat de levensduur uiteraard niet alleen te maken heeft met de toepassingen voor school, maar even goed met het privégebruik naast deze schoolse toepassingen.

Als leerlingen in het eerste jaar starten, betekent dat dus dat ze hetzelfde toestel in principe moeten kunnen gebruiken tot het einde van de tweede graad. Nadien zullen allicht nog heel wat leerlingen hetzelfde toestel verder kunnen gebruiken, maar dan zal het voor een stuk ook afhangen van de richting die ze in de derde graad willen gaan volgen. Daar kan het immers gebeuren dat ze in een zeer specifieke richting terechtkomen die hogere eisen zal stellen aan het toestel waardoor er op dat moment misschien een nieuwe laptop moet worden aangekocht. Dat zal van leerling tot leerling een beetje anders zijn. Uit ervaring op andere scholen weten we echter dat leerlingen in vele gevallen de laptop perfect verder kunnen blijven gebruiken, ook in de derde graad. In onze aanpak gaan wij echter uit van die vier jaar die sowieso zou moeten kunnen (puur vanuit de school geredeneerd).

Aangezien kOsh – zoals eerder vermeld – bij de aankoop van de laptop voor uw zoon/dochter niet betrokken is, kunnen we daar geen uitspraken over doen die voor alle leveranciers gelden. Uit onze marktbevraging en –vergelijking weten we echter dat dit in de meeste gevallen mogelijk is.

Voor de leerlingen (en hun ouders) die naar het eerste jaar komen, zijn er drie algemene infomomenten voorzien:

 • Infobeurs op woensdag 22 januari om 18 en 20 uur in kOsh campus Ieperstraat
 • Infoavond op woensdag 4 maart om 19.30 uur in kOsh campus Ieperstraat
 • Opendeurdag op zondag 10 mei tussen 10 en 16 uur in kOsh campus Ieperstraat

Voor de leerlingen die in een van de specifieke richtingen van het vijfde jaar starten en dus met laptops gaan werken vanaf 1 september 2020:

 • Infoavond op donderdag 23 april om 19.30 uur in kOsh campus Ieperstraat
 • Opendeurdag op zondag 10 mei tussen 11 en 16 uur in kOsh campus Collegestraat en campus Scheppersstraat

Uiteraard staat het u vrij om een individuele afspraak te maken op de campus waar uw zoon/dochter op 1 september 2020 de lessen zal volgen.

Office 365 kan via een website gedownload worden door middel van een code die de school zal aanleveren.

Aangezien het om een toestel gaat dat door de ouders van de leerling is aangekocht, stelt er zich hoe dan ook geen probleem. Er is immers geen enkele vaste verbinding met kOsh op dat vlak.

Als je laptop defect is kan je terugvallen op de service van je leverancier. Afhankelijk van het gekozen serviceniveau zal je laptop binnen een aanvaardbaar tijdspanne hersteld worden. De leverancier die er voor kOsh als beste uitkwam geeft je een leenlaptop als deze vooropgestelde tijdspanne niet behaald wordt. Zo kan je altijd verder.

Wij verwachten dat elke leerling:

 • Elke dag met een opgeladen batterij naar school komt
 • Zorg draagt voor het toestel, net zoals hij/zij dit doet voor het andere materiaal
 • Zijn/haar bestanden online bewaart, anders kan het immers gebeuren dat je bij een defect van je laptop alle informatie verliest
 • Zijn/haar laptop nooit onbeheerd achter laat

Als u nog andere vragen hebt m.b.t. het laptopproject, dan kan u daarvoor een mail sturen naar info@kosh.be of kan u bellen op het nummer 014 …..

We denken dat we met het invoeren van de laptops vanaf 1 september 2020 in het grote peloton van het Vlaamse secundaire onderwijs zitten. In Nederland bijvoorbeeld is men daar jaren geleden op zowat alle scholen al mee gestart. In Vlaanderen zijn er op dit moment al heel wat scholen ingestapt. We zullen dus zeker niet bij de proefkonijnen zijn.

0 Leerlingen secundair
0 Leerkrachten secundair
0 Richtingen