Schoolreglement

Home / Schoolreglement

Het schoolreglement bestaat uit drie delen:

  1. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders.
  2. In het tweede deel vind je o.m. het studiereglement en het orde- en tuchtreglement.
  3. Tenslotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (verder ‘het schoolbestuur’ genoemd) en de schoolraad.

Wanneer je je inschrijft in onze school, gaan de ouders en de leerlingen akkoord met het volledige schoolreglement. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van de ouders vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord van je ouders vereist. In elk geval verwachten we van de leerlingen dat het schoolreglement goed wordt gelezen, ermee akkoord wordt gegaan en het wordt nageleefd.