Accountancy en IT

Accountancy en IT

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Voor Accountancy en IT is het aangewezen dat je in de 2de graad Ondernemen en IT (Handel) hebt gevolgd.

Als je uit een andere economische of handelsrichting komt, zal je vooral moeten bijwerken voor boekhouden en voor informatica. Zonder deze voorkennis volgt een motivatiegesprek.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

De 3de graad Accountancy en IT is een studierichting die voorbereidt op verder studeren in hoger onderwijs (professionele bachelor). Daarom is gekozen voor een brede en evenwichtige vorming.

Je krijgt naast een algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming met drie belangrijke onderdelen:

  • Een sterke bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de onderneming.
  • Een doorgedreven vorming in de toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Probleemanalyse, programma-ontwikkeling, informatiemanagement en security (informatiebeheer en veiligheid) komen uitgebreid aan bod.
  • Een taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met vooral aandacht voor het ontwikkelen van praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.

Werkvormen worden ingezet die naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes.

Vakoverschrijdende opdrachten bevorderen de samenhang tussen enerzijds bedrijfseconomie en anderzijds toegepaste informatica en de moderne talen.

De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van een oefenfirma of mini- onderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries en stages. In het 6de jaar ga je bijvoorbeeld op stage in een bedrijf om kennis te maken met het ‘echte’ bedrijfsleven en je kennis en vaardigheden aan de realiteit te toetsen.

Wat doe ik na deze studierichting?

De studierichting 3de graad Accountancy en IT bereidt voor op een opleiding professionele bachelor zoals Bedrijfsmanagement, Toegepaste informatica, Information Management & Security.

Ook een Se-n-Se of HBO5-opleiding uit het studiegebied Handel behoort tot de mogelijkheden.

Lessentabellen

Praktische Info

De leerlingen van 5AIT en 5ITN werken met hun eigen laptop. Dat houdt in dat zij niet meer met pc’s van de school zullen werken, maar met een eigen laptop, zowel thuis als op de school. We streven hierbij naar een totaaloplossing die de leerling optimaal ondersteunt bij aankoop, onderhoud en herstellingen aan de laptop.

De troeven van het gebruik van laptops in de klas zijn bekend. Leren met behulp van laptops biedt flexibiliteit, leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de leerstof, kunnen zelfstandiger werken, zelf informatie opzoeken, multimedia-inhoud doelgericht gebruiken enz. Onze school bereidt haar leerlingen zo optimaal voor op hun latere, professionele leven.

Op 16 januari werd de ondernemingsgeest van onze leerlingen geprikkeld. Ondernemers en bedrijfsleiders kwamen naar onze school om hun passie, kennis en levenservaring met jongeren te delen. Ze gaven een boeiende gastles, aansluitend op de opleiding van de leerlingen.

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty