Beeldende en Architecturale vorming

Beeldende en Architecturale vorming

Introductie

Vanaf 1 september 2020 starten wij in onze kunstateliers op Campus Scheppersstraat met BAV (Beeldende en Architecturale Vorming). Deze nieuwkomer slaat de brug tussen kunst en wetenschap. Maak je in september de stap van het tweede naar het derde middelbaar en heb je zin in vormgeving, architectuur, tekenen en een ferme scheut wetenschap? Dan is BAV vast iets voor jou.

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Je hebt interesse voorde maatschappelijk culturele activiteit. Je bent kunstzinnig, cultureel en wetenschappelijk gericht en kritische ingesteld. Je kan abstracte redeneringen opbouwen en probleemoplossend denken.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

De 2de graad Beeldende en architecturale vorming beoogt een brede algemene basisvorming die in relatie staat met de kunstzinnige component. Die kunstzinnige component bestaat uit het ontwikkelen van kunstzinnige intelligentie, beeldend en architecturaal vermogen. Deze studierichting heeft een sterk fundamenteel karakter en is sterk theoretisch onderbouwd. Abstract denken wordt gestimuleerd via vakken als wiskunde en wetenschappen.

Je ontwikkelt ruimtelijk, tactiel en visueel bewustzijn en vermogen. Je neemt gericht en geconcentreerd waar en beschrijft je waarneming in een beeldende tekentaal. Je onderzoekt deze taal als taal op zich en hanteert ze als basis voor je verdere exploratie van de materiële en spirituele ruimte.

Je onderzoekt de omringende ruimte en zoekt naar een beeldende vormgeving met een eigen, fundamenteel karakter. Je ontwerpt organische en geometrische vormen met aandacht voor constructie en stabiliteit, je stelt ruimtelijke objecten voor in een tweedimensionaal vlak en maakt gebruik van meetkundige constructies en projectiemethoden.

Je voert in beeldende en architecturale context lees-, spreek- en schrijfopdrachten uit, je documenteert je via gedrukte, audiovisuele en elektronische media, je onderbouwt je kunstbeleving via analyse, beschrijving en bespreking van de inhoud, de vorm, het karakter en het historisch referentiekader.

Je bezoekt – zowel opdrachtgestuurd als uit individuele interesse – tentoonstellingen, musea, concerten, films, ateliers, fysieke en virtuele ruimtes.

Beeldende en architecturale vorming is geen specialisatie maar een doorstromingsrichting, zowel artistiek als breed algemeen vormend.

De 3de graden kso Architecturale vorming en Beeldende vorming bouwen verder op deelaspecten van de 2de graad kso Beeldende en architecturale vorming.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty