Biotechnische wetenschappen

Biotechnische wetenschappen

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

De meest voor de hand liggende voorbereiding op deze studierichting is de 2de graad Biotechnische wetenschappen. Overstappen van een andere studierichting kan (is haalbaar) op voorwaarde dat de lessentabel van de gevolgde studierichting minstens 5 uur wiskunde per week in de 2de graad aanbiedt. Een sterke wetenschappelijke interesse en een praktische aanleg voor wiskunde, naast een behoorlijke taalvaardigheid zijn noodzakelijk.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Biotechnische wetenschappen is een uitgewezen doorstroomstudierichting binnen het studiegebied. Je wil je verdiepen in de wetenschappelijke studie van levende wezens als ook de factoren die ze beïnvloeden. De studie van levende wezens, zoals micro-organismen, planten, dieren en de mens in hun onderlinge relatie en met hun omgeving staat centraal in de vorming.

Via voorbeelden maak je kennis met toepassingen van de biotechnologie in de praktijk, ontwikkel je vaardigheden om productieprocessen te analyseren, te verklaren en te begeleiden. Via laboratoriumoefeningen krijg je de kans om de theorie toe te passen in concrete praktijk-situaties. Hierbij leer je kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitvoeren op grondstoffen en afgewerkte producten.

Wat doe ik na deze studierichting?

De studierichting stelt de leerling in staat verder te studeren voor een bachelor die aansluit bij de gevolgde studierichting zoals Agro-en biotechnologie, Biomedische laboratoriumtechnologie,  Chemie, secundair onderwijs, Verpleegkunde, Voedings- en dieetkunde e.a. in om het even welk wetenschappelijk domein of sector.

Een beperkt aantal academische opleidingen liggen eventueel ook binnen de mogelijkheden zoals master in de Industriële wetenschappen, Biologie, Biowetenschappen, Biomedische wetenschappen, Diergeneeskunde.

De vorming biedt mogelijkheden om als technisch medewerker te werken in bedrijven gespecialiseerd in de biotechnologische sector.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty