Biotechnische wetenschappen derde jaar

Biotechnische wetenschappen derde jaar

Domein Land- en tuinbouw

Korte beschrijving van de studierichting

Biotechnische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Er is veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica. Ook elektromagnetisme komt aan bod. Je denkt vanuit wiskunde mee conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en biotechnische problemen.

Leerlingenprofiel

Leerlingen Biotechnische wetenschappen tonen inzicht in complexe leerinhouden, leggen verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren, vooral binnen de focus van het studiedomein en de studierichting. Ze exploreren planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica. Ze zien het als een uitdaging om een brede waaier aan natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden doelgericht met elkaar in verband te brengen door middel van analytisch en inzichtelijk denken. Ze willen processen in de levende natuur aanwenden en aanpassen ten bate van mens en samenleving.

Situering binnen de domeinstructuur van kOsh

Klik op de onderstaande tabel om die uit te vergroten.

Lessentabellen

Inhoudelijke samenhang met studierichtingen van de 3de graad

De studierichting is inhoudelijk verwant met de richting ‘Biotechnologische en chemische wetenschappen’ in de 3de graad.

De inhoudelijke samenhang tussen richtingen van de 2de en 3de graad is indicatief. De ontwikkeling van leerlingen doorheen de tweede graad verloopt soms onvoorspelbaar. Daarom zal het belangrijk zijn om de mogelijkheden en kansen van leerlingen zo ruim mogelijk te houden.

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty