Economie – wiskunde

Economie – wiskunde

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

De richting ECONOMIE in de 3de graad is uiteraard een logisch vervolgtraject voor leerlingen die ook in de 2de graad economie hebben gevolgd. Overschakelen naar de richting economie is echter ook mogelijk zonder deze voorkennis. Tijdens de vakantie zal je bijgewerkt worden (2 of 3 halve dagen) door enkele leerkrachten economie. We verwachten uiteraard een sterke motivatie.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Je vindt het interessant om na te denken over de kracht en de beperkingen van de markteconomie. Door een grondige analyse van de economische realiteit krijg je inzicht in het feit waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling hiervan, ook onder de zwakkeren.

Je vindt het leuk om dit te onderzoeken en te bespreken door o.m. probleemoplossend te leren vanuit concrete contexten, onderzoeksopdrachten uit te voeren, groepsopdrachten te maken en opdrachten te presenteren. Ook zal je de verworven kennis toepassen op nieuwe en complexe probleemstellingen.

Je bent graag bezig met analyses en abstract denken. Het pakket wiskunde 6 uur besteedt dan ook aandacht aan de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak.

Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering van een wiskundig vraagstuk als de vorming van vaardigheden en attitudes om dit te analyseren komen aan bod.

Wat doe ik na deze studierichting?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer uitgebreid.

Je bent voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of een professionele bacheloropleiding in allerlei domeinen: economie, (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty