Grieks – Latijn

Grieks – Latijn

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Voor GRIEKS en LATIJN is het vereist dat je die vakken al volgde in de 2de graad.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Deze studierichting heeft tot doel je zo grondig mogelijk te specialiseren in het taalkundige en het logische denken; ze verschaft je bovendien een sterk inzicht in onze cultuur en in het menselijke denken en handelen.

Tijdens de Latijnse lessen bestudeer je geschiedkundige en juridische teksten, lees je redevoeringen en poëzie en werk je met filosofie. De lessen Grieks zijn nog meer gevarieerd: je komt er immers ook in contact met vakken zoals politiek, economie, psychologie, moraal. Je leert er hoe je mensen kan overtuigen en beleeft het ontstaan van de wetenschappen en de filosofie.

De combinatie van Grieks met Latijn vormt een interessant aanbod waarvan je de voordelen ondervindt bij de studie van moderne talen en van wetenschappelijke terminologie. Zeer vele woorden zijn immers van de klassieke talen afgeleid. Je wordt taalgevoeliger, je taalgeheugen werkt efficiënter en vlugger.

Je leert op die manier in het Nederlands en in de moderne vreemde talen moeilijke woorden, ondoorzichtige communicatie en ingewikkelde redeneringen ontwarren. Je leert vooral heel nauwkeurig en methodisch werken waar je later, in je hogere studies bijvoorbeeld al, erg mee gebaat bent.

Wat doe ik na deze studierichting?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer uitgebreid.

Je bent vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in een brede waaier van vooral alfawetenschappelijke richtingen. De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, … en minder in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty