Grieks – Wiskunde

Grieks – Wiskunde

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Voor GRIEKS is het vereist dat je dit vak al volgde in de 2de graad.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

De zoektocht naar ordening, verbanden en voorspelbaarheid is kenmerkend zowel voor de oude Grieken als voor de moderne wiskundigen. Beide componenten kunnen elkaar dus op uitstekende manier aanvullen. De combinatie van een logische en flecterende taal met de abstracte wereld van de wiskunde (en van de filosofie) stelt hoge eisen aan het geheugen en maakt je bereid om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden.

Via de studie van de Griekse teksten kom je in contact met een beschaving die aan de basis ligt én van de Latijnse én van de huidige cultuur. Na je inspanningen in de tweede graad ben je in staat om voortaan rechtstreeks contact te krijgen met de boeiende wereld van de Grieken: met hun denken, voelen, hopen en handelen. Langs hen verwerf je inzicht in wat ons nu nog beroert en/of ontroert: vrede, vriendschap, de beste vorm van samenleven; het leven vroeger en de zorg voor morgen; verovering, verdrukking, bevrijding; de psychologie; hun zoeken naar de waarheid via godsdienst, wetenschap, ethiek en filosofie; hun zoeken naar schoonheid in taal en andere vormen van kunst…

De studie van het Grieks is nuttig om te weten wat jouw en andermans meningen waard zijn, om de huidige wereld echt te begrijpen en om technieken te verwerven die jouw verdere studies vooruit kunnen helpen.

Je bent ook graag bezig met analyses en abstract denken. Het pakket wiskunde 6 uur besteedt dan ook aandacht aan de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak. Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering van een wiskundig vraagstuk als de vorming van vaardigheden en attitudes om dit te analyseren komen aan bod.

Als je binnen deze studierichting het pakket wetenschappen wil versterken bv. in functie van je verdere studies in het Hoger Onderwijs bieden wij de mogelijkheid daartoe. Je volgt dan de bijkomende optie wetenschappen (biologie-chemie-fysica). Meer uitleg vind je in de lessentabel.

Wat doe ik na deze studierichting?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral  voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische, talen en andere alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty