Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

De richting HUMANE WETENSCHAPPEN in de 3de graad is uiteraard een logisch vervolgtraject voor leerlingen die ook in de 2de graad deze studierichting hebben gevolgd. Overschakelen naar de richting humane wetenschappen is echter ook mogelijk zonder deze voorkennis. Tijdens de vakantie zal je bijgewerkt worden (2 of 3 halve dagen) door enkele leerkrachten gedrags- en cultuurwetenschappen. We verwachten uiteraard een sterke motivatie.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Je denkt graag wetenschappelijk na over de mens en de samenleving. Eigen ervaringen worden in het vak gedragswetenschappen geanalyseerd met interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit de psychologie, sociologie en eventueel antropologie. Voor het vak cultuurwetenschappen komen de referentiekaders uit de filosofie, de politieke wetenschappen en de media. Door synthetisch denken, leer je al die gegevens gebruiken om gedrag te verklaren. De complexiteit van de werkelijkheid kan je dus door gefundeerd inzicht zowel analyseren als synthetiseren.

Deze verworven inzichten leer je ook toepassen door in groep en individueel een wetenschappelijk rapport te schrijven. Zo voer je zelf research uit door middel van interviews, observaties, experimenten en literatuuronderzoeken leer je je eigen mening formuleren, onderbouwd door onderzoek.

Omdat dit een maatschappelijke richting is, leer je ook kritisch te kijken naar jezelf, de groep en de samenleving. Je oefent groepsdynamische aspecten in: leren omgaan met de ander en leren communiceren.

Wat doe ik na deze studierichting?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer uitgebreid.

Je bent vooral voorbereid voor de sociale richtingen van de professionele bacheloropleidingen of eventueel van het academisch onderwijs (masteropleiding, na een academische bacheloropleiding).

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty