Kinderzorg

Kinderzorg

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Leerlingen stromen in na een 3de graad Verzorging.

Instromen is ook mogelijk na een jaar hoger onderwijs of verpleegkunde HBO5, na een 3de graad  Jeugd- en gehandicaptenzorg, Gezondheids- en welzijnswetenschappen en na Sociale en technische wetenschappen. Je zal dan een vermoedelijke achterstand qua kennis en praktijkervaring moeten wegwerken.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Je leert in deze studierichting kinderen begeleiden.

Bij het begeleiden van kinderen staat aandacht voor welbevinden en betrokkenheid en het stimuleren van ontwikkeling centraal. Hierbij zijn stimulering van taalontwikkeling, omgaan met diversiteit, expressiviteit en creativiteit… essentieel.

Een kinderbegeleider draagt zorg voor het menselijk functioneren van het kind en voor de interactie met ouders/opvoedingsverantwoordelijken in functie van de begeleiding van het kind. Bovendien betrekt een begeleider ook externen en de buurt bij de begeleiding van kinderen.

Dit leren begeleiden maakt deel uit van een bredere vorming van totale ontwikkeling van elke mens naar een waardevol leven en is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie.

Je leert daarbij functioneren als lid van een team binnen een organisatie. De begeleiding vindt plaats in diverse complexe opvangsituaties.

Wat doe ik na deze studierichting?

Op de arbeidsmarkt: je kan werken als begeleider en/of verzorgende in kleuterscholen, kinderdagverblijven, dag- en nachtverblijven, naschoolse opvang en andere vormen van kinderopvang.

Verder studeren: je kan binnen het studiegebied doorstromen naar Se-n-Se Leefgroepenwerking, Internaatswerking of Verpleegkunde HBO5.

Doorstroming is ook mogelijk naar specifieke richtingen in het hoger onderwijs (sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector). Let wel dat een overstap vanuit BSO niet vanzelfsprekend is. Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty