Lassen-Constructie

Lassen-Constructie

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

De logische vooropleiding is de 2de graad Basismechanica. De studierichting 3de graad Lassen-constructie bouwt bijgevolg vooral verder op de kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes verworven in deze 2de graad.
Instroom uit bijvoorbeeld de 2de  graad Mechanische technieken is mogelijk indien je over voldoende motorische competenties beschikt, een inspanning wil leveren om je praktische vaardigheden te ontwikkelen en voldoende interesse hebt voor het uitvoeren van gelaste constructies.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

In de 3de graad Lassen-constructie wordt in het algemeen gedeelte je totale persoonlijkheid gevormd, in het specifieke deel leer je vormgeven aan te lassen constructies. Je zal, via een concreet-praktisch leerproces, de realiteit van het beroep van lasser-constructeur aanleren. Hiervoor leer je aan de hand van (digitale) technisch informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren. Belangrijk is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu. Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen.

Via o.a. stages leer je de realiteit van een bedrijf voor te lassen constructies kennen. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Wat doe ik na deze studierichting?

Je verwerft in de 3de graad Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en, na een korte inservicetraining, in een installatiebedrijf aan de hand van technische informatie te lassen constructies kan vormgeven.
Verder kan je je vervolmaken via vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten. In het bijzonder kan je in kOsh het specialisatiejaar Pijpfitten-lassen-monteren volgen. Je kan zo eventueel het diploma secundair onderwijs verwerven.Naast andere specialisatiejaren zoals Fotolassen zijn er talrijke (bedrijfs-)vervolgopleidingen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty