Latijn – wiskunde

Latijn – wiskunde

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Voor LATIJN is het vereist dat je dit vak al volgde in de 2de graad.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

De studierichting Latijn-wiskunde biedt de combinatie van een taalkundige en een wiskundige vorming.

Het vak Latijn brengt je in contact met de rijke literatuur van een cultuurtaal die aan de oorsprong staat van de Romaanse talen.

Je bestudeert ook teksten die van groot belang zijn voor een beter begrip van de huidige maatschappij en cultuur. Je leest poëtische, historische, filosofische, retorische en juridische teksten. Je wordt taalgevoeliger, je taalgeheugen werkt efficiënter en vlugger. Je leert op die manier in het Nederlands en in de moderne vreemde talen moeilijke woorden, ondoorzichtige communicatie en ingewikkelde redeneringen ontwarren. Je leert vooral heel nauwkeurig en methodisch werken waar je later, in je hogere studies bijvoorbeeld al, erg mee gebaat bent.

Door haar eigen aard draagt de studie van het Latijn bij tot de vorming van het formeel logisch denken en van het abstractievermogen.

Je bent graag bezig met analyses en abstract denken. Het pakket wiskunde 6 uur besteedt dan ook aandacht aan de ontwikkeling van het denken in het algemeen en van specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak. Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering van een wiskundig vraagstuk als de vorming van vaardigheden en attitudes om dit te analyseren komen aan bod.

Als je binnen deze studierichting het pakket wetenschappen wil versterken, bv. in functie van je verdere studies in het hoger onderwijs, bieden wij de mogelijkheid daartoe. Je volgt dan de bijkomende optie wetenschappen (biologie-chemie-fysica). Meer uitleg hierover vind je in de lessentabel.

Wat doe ik na deze studierichting?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies, talen en andere alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty