Moderne talen – wetenschappen

Moderne talen – wetenschappen

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Er is geen specifieke voorkennis vereist, maar we verwachten wel de nodige interesse en aanleg voor talen en wetenschappen.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

De studierichting Moderne talen-wetenschappen biedt de combinatie van een taalkundige en een wetenschappelijk vorming.

Je bent geboeid door taal. Met de optie moderne talen ontwikkel je je taalkundige kennis van en vaardigheden in de eigen taal en in de moderne vreemde talen, zodat je zowel mondeling als schriftelijk beter kunt communiceren; je vindt het leuk om te praten, om te presenteren of te schrijven, om allerlei soorten teksten te lezen en te beluisteren en hierover na te denken of te discussiëren.

Je verdiept je ook graag in de socioculturele eigenheid van de regio’s waar de vreemde taal gesproken wordt.

De drie wetenschappelijke vakken (biologie, chemie en fysica) maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes. Je leert exact waarnemen en daaruit conclusies en wetmatigheden afleiden. In elk van deze vakken besteed je tijd en aandacht aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal, het opzoeken van gegevens in tabellen, boeken en naslagwerken, het bekijken van audiovisueel materiaal en het opzoeken in geïnformatiseerde databanken op het internet en het analyseren van audiovisueel materiaal.

Je leert dit feitenmateriaal ontleden en beoordelen. Op die manier word je getraind in het verklaren van natuurwetenschappelijke verschijnselen en wordt je zin voor nauwkeurigheid ontwikkeld, naast een methodische aanpak van wetenschappelijke problemen. Open onderzoeksopdrachten rond een wetenschappelijk probleem bieden interessante mogelijkheden.

De studie van de wetenschappen wordt ondersteund door 4 uur wiskunde. De nadruk ligt op toepassingen, minder op theoretische fundering.

 Wat doe ik na deze studierichting?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) (ABA) of een professionele bacheloropleiding (PBA) in de natuurwetenschappen, wiskunde, (para)medische studies taalkundige en andere alfawetenschappelijke richtingen.

Niet alle ABA leiden tot een hoog slaagpercentage. Hierbij denken we vooral aan de minder theoretische benadering van wiskunde binnen de studierichting Moderne talen-wetenschappen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty