Publiciteit en Illustratie

Publiciteit en Illustratie

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Het 3de leerjaar van de 3de graad Publiciteit en illustratie bouwt inhoudelijk en wat betreft de leermethodiek verder op de 3de graad Publiciteitsgrafiek.

Wanneer de jongere kiest om in te stromen uit de 3de graad Etalage en standendecoratie is dit soms mogelijk. Deze 3de graad is echter geen onderbouw voor dit 3de leerjaar. Het is dan ook van belang dat de jongere zich in dit geval goed informeert.

Instromen in het 3de leerjaar van de 3de graad Publiciteit en illustratie uit andere studiegebieden kan enkel wanneer de toelatingsklassenraad hierover een gunstige beslissing neemt.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Het 3de leerjaar Publiciteit en illustratie beoogt een brede vorming die in relatie staat met de beroepsgerichte component.

Je specialiseert je in het ontwerpen van publicitaire opdrachten, digitale toepassingen en illustratie.

Je leert via stage in een concrete arbeidssituatie rekening houden met de factoren tijd, tempo, efficiëntie, productiviteit en kwaliteitszorg.

De kennis, vaardigheden en attitudes worden via een praktische leerweg verworven.

Wat doe ik na deze studierichting?

Je kan kiezen voor de arbeidsmarkt. Je kan tewerkgesteld worden in bedrijven die direct of indirect te maken hebben met reclamevormgeving, illustratie en drukwerk.

Je kan ook kiezen voor het volgen van het ander specialisatiejaar uit het studiegebied Decoratieve technieken: Decor- en standenbouw waarin nog meer de nadruk op 3D-vormgeving ligt.

In het volwassenenonderwijs zijn er tal van mogelijkheden om je verder te vervolmaken.

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele  bacheloropleiding.
Let wel dat een overstap vanuit BSO niet vanzelfsprekend is. Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty