Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

De 2de graad Sociale en technische wetenschappen vormt de meest logische onderbouw.

Je hebt een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Je werkt verder aan de verkenning van de wisselwerking mens, voeding en milieu en eigen positie daarin.

Je krijgt een wetenschappelijke onderbouw vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

Je ontwikkelt verder een aantal competenties die in de tweede graad Sociale en technische wetenschappen reeds in beperkte mate verworven werden:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren;
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Het leren in samenhang wordt bij uitstek gedaan tijdens het werken met Integrale Opdrachten.

Wat doe ik na deze studierichting?

Je kan doorstromen naar een professionele bachelor in de sociale, agogische, gezondheids- en welzijnssector.

Je kan ook doorstromen naar Se-n-Se opleidingen zoals Leefgroepenwerking, Animatie in de ouderenzorg, Internaatswerking en Tandartsassistentie én naar Verpleegkunde HBO5.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty