Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen

Introductiefilmpje

Wanneer kan je starten in deze studierichting?

Je bent geslaagd in de 1ste graad en hebt een ruime belangstelling voor alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft.

Wanneer voel je je thuis in deze studierichting?

Je verkent de wisselwerking mens, voeding en milieu en je eigen positie daarin. Je krijgt een wetenschappelijke onderbouw vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
Je ontwikkelt een aantal competenties:

  • binnen een welomschreven opdracht sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken;
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden;
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren;
  • de eigen studieloopbaan in handen nemen.

Het leren in samenhang ervaar je vooral tijdens het werken met Integrale Opdrachten.
Je wordt voorbereid op het doorstromen naar opleidingen in de sociale, de agogische, de gezondheids- en de onderwijssector.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty