Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige

Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige

Introductiefilmpje

Wanneer kan je starten in deze studierichting?

Leerlingen stromen in na de 3de graad Verzorging.

Instromen is ook mogelijk na een 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Sociale en technische wetenschappen of na een 3de graad Organisatiehulp. Je zal dan vermoedelijk een achterstand qua kennis en praktijkervaring dienen weg te werken. Instromen vanuit studierichtingen buiten het studiegebied is niet mogelijk.

Wanneer voel je je thuis in deze studierichting?

Je wilt als zorgkundige werken in woonzorgcentra, in de gezinszorg of in andere zorginstellingen.

Je leert zorg bieden aan volwassenen en gezinnen. Hierbij ligt de nadruk op het zorg dragen voor specifieke doelgroepen (woonzorgcentra, in de gezinszorg of in andere zorginstellingen). Dit leren zorgen, maakt deel uit van een bredere vorming van totale ontwikkeling van elke mens naar een waardevol leven en is gebaseerd op een holistische, emancipatorische en dynamische mensvisie.

Je verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden op pedagogisch, agogisch en zorgend gebied.

Je leert op een zorgkundige verantwoorde wijze omgaan met mensen in diverse complexe zorgsituaties.

Je werkt vanuit een totaalvisie met een animatieve grondhouding en met respect voor diversiteit.

Je werkt in teamverband binnen organisaties in de zorgsector.

Wat doe je na deze studierichting?

Je kan aan het werk als verzorgende en je laten registreren als zorgkundige, bijvoorbeeld in de thuiszorg en de (semi) residentiële zorg.

Je kan doorstromen naar Verpleegkunde HBO5 en de Se-n-Se opleidingen Leefgroepenwerking, Internaatswerking, Animatie in de ouderenzorg en Tandartsassistentie.

Ook doorstroming naar hoger onderwijs in de sociale, agogische, gezondheids- en onderwijssector is mogelijk. Let wel dat een overstap vanuit BSO niet vanzelfsprekend is. Bespreek de keuze grondig vooraleer te beslissen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty