Toegepaste beeldende kunst

Toegepaste beeldende kunst

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Je kan starten in de 3de graad Toegepaste beeldende kunsten als je

  • interesse toont voor kunst en je specifiek aangetrokken voelt door toegepaste beeldende kunst;
  • gedreven bent om creatief te werken en je creativiteit te ontwikkelen;
  • bereid bent tot permanente reflectie over eigen aanleg, inzicht en mogelijkheden bij het ontwerpen;
  • bereid bent artistieke en technische vaardigheden te ontwikkelen;
  • beseft dat het verwerven van noodzakelijke attitudes, kennis en vaardigheden een bewuste keuze en concentratie bij het werk veronderstellen;
  • bereid bent eigen realisaties te vergelijken met die van anderen;
  • een kritische houding hebt tegenover het maatschappelijk gebeuren via je artistiek werk;
  • jezelf betrokken voelt bij het studiegebeuren en vanuit die betrokkenheid bereid bent aanknopingspunten te zoeken in de actualiteit en in de historische context;
  • een actieve belangstelling hebt voor de veelheid aan aangeboden technieken en disciplines;
  • inventief bent en zin voor experiment hebt.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

De 3de graad Toegepaste beeldende kunsten beoogt een brede algemene vorming die in relatie staat met de kunstzinnige component. Deze kunstzinnige component situeert zich in de wereld van de toegepaste beeldende kunst. Afhankelijk van de keuze van de school maakt de leerling kennis met een aantal componenten ui de contexten fotografie, grafiek, grafische vormgeving, keramiek en textielcreatie.

Deze 3de graad is niet beroepsgericht, maar wel artistiek en breed algemeen vormend. KSO toegepaste beeldende kunst is een doorstromingsrichting.

Je begrijpt en hanteert universele beeldende taal waarmee je jezelf zowel objectief als expressief uit in de context van toegepaste beeldende kunst. Je hanteert deze beeldende taal bij het zoeken naar artistieke, creatieve en originele oplossingen. Je vertrekt vanuit basistechnieken en je werkt met basismaterialen. Het hanteren van beeldende technieken en tekenvaardigheden is geen doel op zich maar staat steeds in relatie tot vorm en inhoud van het eindproduct.

Wat doe ik na deze studierichting?

Na deze 3de graad kan je doorstromen naar een bacheloropleiding in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst van het hoger onderwijs Beeldende kunsten (academische bachelor), secundair en kleuteronderwijs, Sociaal werk,  Audiovisuele kunsten, Interieurvormgeving en Audiovisuele technieken: fotografie.

Als je momenteel niet voor hoger onderwijs kiest kan je het volgen van een Se-n-Se-opleiding van het studiegebied Beeldende kunsten overwegen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty