Wetenschappen-STEM

Wetenschappen-STEM

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

Wie in het 2de jaar A van de 1ste graad aanleg en interesse had voor wetenschappen, wiskunde én moderne talen kan in deze studierichting terecht.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

Via projecten volg je een vernieuwde didactiek voor wiskunde, wetenschappen en techniek voor geïntegreerd STEM onderwijs. Deze vernieuwde didactiek leidt tot volgende leerdoelstellingen:

  • Je verwerft kennis van en inzicht in leerinhouden met betrekking tot wetenschappen, technologie en wiskunde.
  • Je leert STEM-inhouden geïntegreerd toepassen om vragen en authentieke probleemstellingen te beantwoorden.
  • Je leert een onderzoek uit te voeren, technische problemen op te lossen of technische systemen te ontwerpen. Na de onderzoeks- of ontwerpfase leer je te reflecteren op de antwoorden en nieuwe vragen te formuleren.
  • Je leert kritisch te denken, een probleem te abstraheren en een geschikte systematische aanpak te kiezen en te hanteren.
  • In de projecten maak je kennis met nieuwe technologie of onderzoek je hoe je bestaande technologie kan verbeteren.
  • Je leert een mening of argument te verwoorden en onderbouwen om op een op effectieve en correcte wijze te communiceren.
  • In het oplossen van complexe problemen is samenwerken belangrijk. Daarom leer je ideeën te delen en effectief samen te werken binnen een interdisciplinair STEM-team om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
  • Je leert waarom één STEM-discipline nuttig kan zijn voor een andere STEM-discipline en dat bijvoorbeeld wiskunde belangrijk kan zijn om theoretische fysica te leren. Je leert dat in de praktijk wetenschappen, wiskunde en technologie, vaak interdisciplinair, worden ingezet om technologische en maatschappelijke toepassingen te verwezenlijken.

De sterke wiskunde en wetenschappencursus vereist regelmaat en werkkracht.

Vermits je nog een behoorlijk pakket moderne vreemde talen hebt binnen deze algemene vorming zijn ook inzet en interesse hiervoor onontbeerlijk.

Je ontwikkelt een open houding binnen een algemene vorming. Een volgehouden dagelijkse studiehouding en een grondige aanpak van de leerstof zijn vanzelfsprekend.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty