Wetenschappen – wiskunde

Wetenschappen – wiskunde

Introductiefilmpje

Wanneer kan ik starten in deze studierichting?

We verwachten de nodige interesse en aanleg voor wiskunde en wetenschappen.

Wanneer voel ik me thuis in deze studierichting?

In de studierichting Wetenschappen-wiskunde komt de exact-wetenschappelijke vormingscomponent sterk aan bod. Het abstracte van de wiskunde en de studie van de werkelijkheid in de wetenschappen vullen hier elkaar goed aan.

Biologie, chemie en fysica maken je vertrouwd met de natuurwetenschappelijke werkwijze en denkmethodes. Je leert exact waarnemen en daaruit conclusies en wetmatigheden afleiden. Zowel feitenkennis als inzicht worden grondig uitgediept.

In elk van deze vakken besteed je tijd en aandacht aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal, het opzoeken van gegevens in tabellen-boeken, naslagwerken, en geïnformatiseerde databanken op het internet en het analyseren van audiovisueel materiaal. Je leert feitenmateriaal ontleden en beoordelen. Op die manier word je getraind in het verklaren van natuurwetenschappelijke verschijnselen en wordt je zin voor nauwkeurigheid ontwikkeld, naast een methodische aanpak van wetenschappelijke problemen. Open onderzoeksopdrachten rond een wetenschappelijk probleem bieden interessante mogelijkheden.

In het pakket van 6 uur wiskunde ga je dieper in op de ontwikkeling van het denken in het algemeen en je verdiept je in specifieke denkmethoden en probleemoplossende werkwijzen eigen aan een wiskundige aanpak. Er wordt zowel belang gehecht aan de theoretische fundering als aan de vorming van vaardigheden en attitudes. Een goed abstractievermogen is daarbij onontbeerlijk.

Wat doe ik na deze studierichting?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. Zo ben je vooral voorbereid voor een masteropleiding (na een academische bacheloropleiding) of eventueel een professionele bacheloropleiding in de (toegepaste) wetenschappen, wiskunde, (para)medische studies en alfawetenschappelijke richtingen.

Lessentabellen

Praktische Info

Inschrijven?

Pas je helemaal binnen dit studieprofiel en zie je het zitten om op kOsh je talenten te ontwikkelen? Schrijf je dan snel in voor het komende schooljaar. Hoe je dit doet, ontdek je op de inschrijvingspagina.

Lessenroosters, taken, speciale data? Die vind je op SmartSchool

Wil je weten wat er leeft op je campus? Ontdek het op Facebook

Curriculum is empty